Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Nadace OKD

O nadaci

Nadace OKD

Nadace OKD je významnou nadací nejen v Moravskoslezském kraji, ale také v rámci České republiky. Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Podpora směřuje do Moravskoslezského kraje, konkrétně do měst a obcí Albrechtice, Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Petřvald, Staříč, Stonava, Sviadnov a Žabeň. 

Od svého vzniku v roce 2008 podpořila 3348 veřejně prospěšných projektů celkovou částkou přesahující 413 milionů korun a výší rozdělených prostředků patří Nadace OKD mezi nejvýznamnější v České republice.

Nadace podporuje projekty z nejrůznějších oblastí, které přinášejí regionu a jeho obyvatelům užitek. Ve svém základním programu (Pro region) se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o regionální tradice. Zároveň podporuje lidi se srdcem na správném místě, prostřednictvím programu Srdcovka, která je určena pro všechny zaměstnance zřizovatele a dalších dárců Nadace OKD. Srdcaři, kteří se ve svém volném čase aktivně zapojují do veřejně prospěšných aktivit a rozvoje občanské společnosti, podporujeme je prostřednictvím neziskových organizací, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci naších dárců.

Nadace neopomíjí Hornickými tradicemi a podporou hornických sirotků. Základní myšlenkou a cílem podpory Hornických tradic je zachování historicko–kulturnho dědictví v rámci činnosti klubu hornických seniorů a příznivců hornictví. Zejména udržování hornických tradic u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištěni volného času pro hornické seniory a členů kroužku krojovaných horníků. Od založení ctí Nadace OKD ideu pomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v důsledku práce v hornictví. Spolek svatá Barbora umožňuje díky nadaci a dalším dárcům dětem, které tato nešťastná událost potkala, dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do aktivního pracovního procesu. Kromě podpory vzdělávání je spolek rodinám oporou i při řešení dalších problémů a životních situací, navíc pořádá řadu oblíbených akcí a setkání.

Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a. s., jeden z nejvýznamnějších podniků v Moravskoslezském kraji i celé České republice a také společnost s dlouhou tradicí a silnou vazbou na region, kde podniká. Nadaci založili těžaři po restrukturalizaci firmy v rámci mezinárodní skupiny New World Resources N. V. (NWR). Odtud byl už jen krok k definování vlastní politiky společenské odpovědnosti, ke zřízení firemní nadace a postavení filantropického úsilí OKD, a.s. na pevný základ. Společnost OKD, a.s. od nadace očekává, že prostředky získané od jednotlivých dárců svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělí ve prospěch těch nejlepších projektů a mezi ty, kteří to nejvíc potřebují.

Mezi nejvýznamnější současné dárce Nadace OKD patří kromě mateřské společnosti také Green Gas DBP, a.s., Prisko a.s. a rovněž další firmy i jednotlivci. V minulosti Nadaci taktéž významně podpořili New World Resources N. V., Advanced World Transport a.s., RPG Byty, s.r.o..

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012