Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Sídliště žije

Sídliště žije

Sídliště žije, byl grantový program Nadace OKD, který propojoval komunitní práci se zkvalitňováním prostředí na českých, moravských a slezských sídlištích. Hlavním cílem bylo zlepšit mezilidské vztahy v dané lokalitě díky společné práci na konkrétním projektu, který zároveň vedl ke zvýšení úrovně veřejných prostranství. Výsledkem, u něhož byla klíčová vůle, aktivita a motivace místního obyvatelstva, tak mohl být například parčík, prostor pro venčení psů, sportovní hřiště, klubovna pro maminky s dětmi nebo odpočinkové místo pro všechny bez ohledu na generační rozdíly.

Bližší informace o programu Sídliště žije

V České republice žije každý třetí člověk na sídlišti. Zatímco na západ od našich hranic získávají panelová sídliště spíše charakter sociálního bydlení, u nás do nich proudí významné investice. Ať již jde o zásadní modernizaci, nutné opravy nebo prostou údržbu. Tyto oblasti proto zůstávají vyhledávaným místem pro bydlení. Není divu, že se z nich stávají na úkor historických středů měst novodobá centra společenského i kulturního života. V posledních letech bylo na sídlištích zvelebeno mnoho veřejných prostranství, ovšem v naprosté většině případů bez aktivního zapojení místních obyvatel, pomineme-li často povinné dotazníky. Lidé se ocitají a žijí v anonymním prostředí, pocit odcizení je silnější, než by nutně musel být. Tvůrci programu byli přesvědčeni o tom, že sídliště může žít a aktivně se rozvíjet díky svým obyvatelům. Program Sídliště žije, dával šanci místům, a především lidem, na které se doposud nedostalo ani z jednoho ze státních nebo evropských fondů zaměřených na regeneraci sídlišť. Hlavně ale umožňovalo zdejším obyvatelům aktivně participovat na procesu plánování i realizace v každé fázi projektu. Program Sídliště žije, byl navíc zaměřen na proměnu konkrétního místa, kdy aktivní zapojení obyvatel přinášelo i efekt v podobě posílení místní komunity a pocitu sounáležitosti k ní. Program byl financován z čistě vnitřních zdrojů Nadace OKD a počítal se spoluúčastí žadatele, buď finanční, nebo věcné povahy.

Podporu získalo velké množství projektů, jejichž přehledný seznam naleznete ZDE

Video k programu naleznete zde

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012