Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Neziskový inkubátor

Neziskový inkubátor (školení pro neziskové organizace)

Nadace OKD je již deset let strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. V dubnu roku 2013 spustila jako novinku „Neziskový inkubátor Nadace OKD“, jehož hlavní ambicí bylo zvyšovat kvalitu řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, včetně odhalení příležitostí i hrozeb pro zúčastněné pomocí série školení a kurzů. Cílem projektu bylo zapojit až 40 organizací do jednotlivých kurzů. Absolventi kurzu s největším potenciálem rozvoje či největším množstvím hrozeb měli možnost navíc využít osobního kouče, který se detailně věnoval rozvoji dané organizace.

Na jaře 2017 nadace opět spustila sérii školení, zaměřenou jak na marketing a financování neziskových organizací, tak na osobnostní rozvoj, pod názvem „Neziskový inkubátor II“. Cíle tohoto obnoveného projektu byli stejné jako před lety, ale nezapomněli jsme samozřejmě na aktualizaci témat jednotlivých školení. V projektu zůstala zachována možnost využití osobního kouče pro daná témata, čímž jsme chtěli podpořit především individuální přístup ke každé organizaci či jedinci.

 

V současné době pro Vás připravujeme Neziskový inkubátor III

Úspěšní absolventi tohoto projektu budou schopni efektivněji získávat finanční prostředky, řídit projekty po stránce ekonomické i marketingové, lépe komunikovat s klienty, naučí se zvládat stres a nástroje internetové komunikace.V letošním roce se chceme zaměřit na různá specifická odvětví práce v neziskových organizacích a zacílit na ně.

Cena kurzů pro uchazeče z neziskových organizací a spolků, které získaly nadační příspěvek Nadace OKD v letech 2016, 2017 a 2018, nebo je-li nezisková organizace klientem České spořitelny, je za zvýhodněnou cenu 250,- Kč za osobu.

Cena pro organizace, které tuto podmínku nesplňují, je 500 Kč,- za osobu.

Termíny přihlášení: průběžně

Kdo se může zapojit: Na jednotlivé kurzy se mohou přihlásit pracovníci z neziskových organizací MSK, kteří jsou zodpovědní za finanční řízení, personální řízení, propagaci či komunikaci. Z každé organizace se mohou přihlásit 1-2 zástupci.

Přihlašování a bližší informace: prostřednictvím online přihlášek uvedených níže u obsahu každého z kurzů. Organizačním garantem je Edukana, spolek: kontaktní osoba paní Kamila Motyková, e-mail edukana@edukana.cz, tel. 724 261 389  

Místo konání školení: Všechna školení budou probíhat ve Slezském vzdělávacím centru Karviná, které se nachází na adrese Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná. Náhled mapy zde

Kapacita je omezena!

Způsob výběru účastníků: v případě převisu poptávky nad nabídkou si vyhrazuje Nadace OKD provést selektivní výběr v počtu osob, případně organizací.

Realizátorem projektu je občanské sdružení Edukana, hlavním partnerem je Nadace OKD a Česká spořitelna, a.s.

Témata školení a termíny pro přihlášení:

 

  • PROPAGAČNÍ MATERIÁLY SNADNO A RYCHLE 

Na kurzu se dozvíte informace o zásadních pravidlech tvorby propagačních materiálů, nástrojích pro zajímavější prezentace, možnostech neplacených nástrojů pro tvorbu propagačních materiálů a také vyzkoušíte nácvik zmíněných nástrojů. 

Termín konání: 27. 3. 2018, od 8.00 do 15:00 hod.
Lektor: Bc. Tereza Samiecová
Více informací zde 
Online přihláška

 

  • DIGITÁLNÍ NÁSTROJE PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI

Dozvíte se jak používat efektivní nástroje komunikace, elektronické kalendáře a mnoho dalších nástrojů. Také se zaměříme na bezpečné chování na internetu a tipy na užitečné aplikace pro tvorbu obsahu na internetu.

Termín konání: 10. 4. 2018, od 8.00 do 15:00 hod.
Lektor: Mgr. Markéta Ubíková
Více informací zde
Online přihláška

 

  • ​PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI S EVOU JURINOVOU

Cílem školení je ujasnit si základní znaky úspěšné a zajímavé prezentace, správná volba struktury a formy prezentace, efektivní rétorika směrem ke sponzorům a potenciálním donátorům a v neposlední řadě také oslovení médií a práce s nimi.

Termín konání: 25. 4. 2018, od 8.00 do 15:00 hod.
Lektor: Mgr. Eva Jurinová
Více informací zde
Online přihláška

 

  • GDPR – JAK NAKLÁDAT S OSOBNÍMI ÚDAJI

3kolení se bude zabývat základními principy GDPR a porovnání se zákonem č. 101/2000 Sb. Dále dopadem GDPR na interní procesy, povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání fyzických osob, rozdělení osobních údajů na osobní a citlivá data a příprava na přechod k GDPR.

​Termín konání: 4. 5. 2018, od 8.00 do 15:00 hod.
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Více informací zde
Online přihláška

 

  • TÝMOVÁ PRÁCE A VZTAHY NA PRACOVIŠTI

Budeme se zabývat tématy týkající se potenciálu týmové práce, komunikace v týmu a mezi týmy, typologie členů týmu a bariéry týmové spolupráce.

Termín konání: 15. 5. 2018, od 8.00 do 15:00 hod.
Lektor: Ing. Eva Vyoralová
Více informací zde
Online přihláška

 

  • FINANČNÍ ŘÍZENÍ NNO PRO MANAŽERY – NEEKONOMY

Cílem kurzu je posílit jistotu při jednání o ekonomických a finančních stránkách řízení organizace a při komunikaci s účetními, finančními poradci či pracovníky finančních a jiných kontrolních úřadů.

Termín konání: 24. 5. 2018, od 8.00 do 15:00 hod.
Lektor: Ing. Zuzana Běhalová
Více informací zde
Online přihláška

 

  • AKTUALITY Z OBLASTI PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Dozvíte se praktické informace k aktuálně platnému zákoníku práce a změny v oblasti pracovněprávních vztahů po plánované Novele zákoníku práce.

Termín konání: 8. 6. 2018, od 8.00 do 15:00 hod.
Lektor: JUDr. Jana Holubcová
Více informací zde
Online přihláška

 

  • PÍSEMNÁ KOMUNIKACE VERSUS SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Školení se bude zabývat formální správnosti písemné korespondence dle platných norem a gramatikou. Také se podíváme na rozdíly mezi elektronickou versus papírovou korespondencí a komunikaci na sociálních sítích.

Termín konání: červen 2018 (bude upřesněno)
Více informací zde

 

Neváhejte a zapojte se, pokud máte chuť zlepšovat se v tom, co děláte. Zaměření jednotlivých školení je svým obsahem vždy jedinečné, dané téma vyučují odborníci a zajímavý lidé.

Na setkávání se Vámi se těší tým Nadace OKD

Karolína Preisingerová

Ladislava Poláková

Kateřina Tůmová Blablová

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012