Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Granty

Jak se vybírají úspěšné projekty?

Nadace OKD vyhlašuje jedenkrát ročně výzvu k předkládání žádostí o grant v každém ze svých programů. Žadatelé pak v souladu s podmínkami dané výzvy podávají své žádosti o grant.

O administraci podaných žádostí se stará tým nadace. Hodnotí formální, ale i obsahové zpracování žádostí a připravuje podklady pro Správní radu Nadace OKD.

Na základě hlasování, rozhoduje Správní rada Nadace OKD o schválení, či zamítnutí nadačního příspěvku žadateli.

Zakládáme si na maximální míře transparentonosti rozhodovacího procesu, který je garantován nezávislou kontrolou, tak i etickým kodexem.

Přetlak žadatelů nad finančními možnostmi nadace bývá obrovský. Pokud Váš projekt nebyl třeba i opakovaně úspěšný, neváhejte se obrátit na pracovníky nadace s žádostí o konzultaci. Ti Vám podle svých možností poradí, jak lépe připravit Vaše projekty.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012