Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Granty

Jak požádat o grant?

Nadace OKD poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím prostřednictvím grantového řízení, které se koná jednou ročně. V lednu vyhlašuje nadace výzvu pro své hlavní grantové programy. Pro rok 2017 jsou to programy Pro region a Pro Evropu a miniGrant Srdcovka.

O grant z Nadace OKD mohou nově žádat pouze organizace, jejichž projekty budou realizovány v městech a obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Staříč a Stonava. Toto rozdělení neplatí pro miniGrant Srdcovka.

Obecné informace k jednotlivým grantovým programům naleznete zde.

Grantové řízení je realizováno formou výzev. Výzva je klíčovým dokumentem, který definuje základní parametry projektu a všechny náležitosti vaší žádosti musí být v souladu s podmínkami příslušené grantové výzvy. V případě, že vaše žádost nebude tyto parametry splňovat, bude vyřazena z hodnocení.

Výzvy jednotlivých grantových programů:

 

Pro region

 

 Pro Evropu

 

Srdcovka 

 

V grantových programech Pro region a Pro Evropu musí být Vaše grantová žádost podána výhradně prostřednictvím databázového systému Grantys. Nemusíte se obávat složitých operací na vašem počítači. Se vším Vám poradí Manuál pro práci s Grantys

Žadatelé v programu Srdcovka vyplňují formulář Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD, který je spolu s dalšími dokumenty k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro všechny žadatele o grant v programech Pro region a Pro Evropu jsme vytvořili dokument Příručka pro žadatele, který vám pomůže s dopracováním projektu a najdete v něm náležitosti žádosti o nadační příspěvek, kritéria pro posuzování, neuznatelné náklady a mnoho dalšího, nač si dát pří přípravě žádosti pozor.

Mezi žadatele, které můžeme podporovat, patří pouze organizace s touto právní subjektivitou:

  • Spolky 
  • Obecně prospěšné společnosti
  • Ústavy
  • Církevní organizace
  • Příspěvkové organizace
  • Obce
  • Sdružení a spolky obcí

Všechny potřebné dokumenty pro žadatele o nadační příspěvek najdete zde

 

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012