Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Neziskový inkubátor

Neziskový inkubátor (školení pro neziskové organizace)

Nadace OKD je již od svého založení strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. V dubnu roku 2013 spustila jako novinku „Neziskový inkubátor Nadace OKD“, jehož hlavní ambicí bylo zvyšovat kvalitu řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, včetně odhalení příležitostí i hrozeb pro zúčastněné pomocí série školení a kurzů. Cílem projektu bylo zapojit až 40 organizací do jednotlivých kurzů. Absolventi kurzu s největším potenciálem rozvoje či největším množstvím hrozeb měli možnost navíc využít osobního kouče, který se detailně věnoval rozvoji dané organizace.

Na jaře 2017 nadace opět spustila sérii školení, zaměřenou jak na marketing a financování neziskových organizací, tak na osobnostní rozvoj, pod názvem „Neziskový inkubátor II“. Cíle tohoto obnoveného projektu byli stejné jako před lety, ale nezapomněli jsme samozřejmě na aktualizaci témat jednotlivých školení. V projektu zůstala zachována možnost využití osobního kouče pro daná témata, čímž jsme chtěli podpořit především individuální přístup ke každé organizaci či jedinci. Tento ročník měl obrovský úspěch a proto jsem se rozhodli ve vzdělávání neziskovek pokračovat a uspořádali ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. a městem Karviná v pořadí III ročník série školení a kurzů. 

Úspěšní absolventi tohoto projektu jsou nyní schopni efektivněji získávat finanční prostředky, řídit projekty po stránce ekonomické i marketingové, lépe komunikovat s klienty, naučili jsme se společně zvládat stres a ovládat nástroje internetové komunikace.V roce 2018 jsme se zaměřili na různá specifická odvětví práce v neziskových organizacích a zaměřili jsme se převážně na osobní rozvoj.

Můžete se podívat jak jednotlivá školení probíhala zde.

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012