Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Neziskový inkubátor

Neziskový inkubátor (školení pro neziskové organizace)

Nadace OKD je již deset let strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. V dubnu roku 2013 spustila jako novinku „Neziskový inkubátor Nadace OKD“, jehož hlavní ambicí bylo zvyšovat kvalitu řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, včetně odhalení příležitostí i hrozeb pro zúčastněné pomocí série školení a kurzů. Cílem projektu bylo zapojit až 40 organizací do jednotlivých kurzů. Absolventi kurzu s největším potenciálem rozvoje či největším množstvím hrozeb měli možnost navíc využít osobního kouče, který se detailně věnoval rozvoji dané organizace.

Na jaře 2017 nadace opět spustila sérii školení, zaměřenou jak na marketing a financování neziskových organizací, tak na osobnostní rozvoj, pod názvem „Neziskový inkubátor II“. Cíle tohoto obnoveného projektu byli stejné jako před lety, ale nezapomněli jsme samozřejmě na aktualizaci témat jednotlivých školení. V projektu zůstala zachována možnost využití osobního kouče pro daná témata, čímž jsme chtěli podpořit především individuální přístup ke každé organizaci či jedinci. Tento ročník měl obrovský úspěch a proto jsem se rozhodli ve vzdělávání neziskovek pokračovat a uspořádali ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. a městem Karviná v pořadí III ročník série školení a kurzů. 

Úspěšní absolventi tohoto projektu jsou nyní schopni efektivněji získávat finanční prostředky, řídit projekty po stránce ekonomické i marketingové, lépe komunikovat s klienty, naučili jsme se společně zvládat stres a ovládat nástroje internetové komunikace.V letošním roce jsme se zaměřili na různá specifická odvětví práce v neziskových organizacích a zacílit na ně.

Cena kurzů pro organizace podpořené Nadací OKD / které mají účet u České Spořitelny /organizací se sídlem v Karviné měly letos zvýhodněné kurzovné (250 Kč za osobu), ostatní účastníci kurzů zaplatili za jedno školení 500 Kč.

Kdo se mohl zapojit: Na jednotlivé kurzy se mohli přihlásit pracovníci z neziskových organizací MSK, kteří jsou zodpovědní za finanční řízení, personální řízení, propagaci či komunikaci.

Místo konání školení: Všechna školení probíhala ve Slezském vzdělávacím centru Karviná, které se nachází na adrese Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná. Náhled mapy zde

V letošním roce jsme se rozhodli udělat podrobnější průzkum v neziskových organizacích o tom co potřebují vaši zaměstnancí a budeme nadále pracovat na nových zajímavých tématech školení. 

 

Na setkávání s Vámi se těší tým Nadace OKD

Karolína Preisingerová

Ladislava Poláková

Kateřina Tůmová Blablová

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012