Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Neziskový inkubátor

Neziskový inkubátor II

Nadace OKD je již devět let strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. V dubnu roku 2013 spustila jako novinku „Neziskový inkubátor Nadace OKD“, jehož hlavní ambicí bylo zvyšovat kvalitu řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, včetně odhalení příležitostí i hrozeb pro zúčastněné. Cílem projektu bylo zapojit až 40 organizací do jednotlivých kurzů. Absolventi kurzu s největším potenciálem rozvoje či největším množstvím hrozeb měli možnost navíc využít osobního kouče, který se detailně věnoval rozvoji dané organizace.

Letos na jaře nadace opět spustila sérii školení, zaměřenou jak na marketing a financování neziskových organizací, tak na osobnostní rozvoj, pod názvem „Neziskový inkubátor II“. Cíle tohoto obnoveného projektu jsou stejné jako před lety, ale nezapomínáme samozřejmě na aktualizaci témat jednotlivých školení. V projektu zůstala zachována možnost využití osobního kouče pro daná témata a tím chceme podpořit především individuální přístup ke každé organizaci či jedinci.

Úspěšní absolventi tohoto projektu budou schopni efektivněji získávat finanční prostředky, řídit projekty po stránce ekonomické i marketingové, lépe komunikovat s klienty, naučí se zvládat stres a nástroje internetové komunikace včetně střihu a úpravy videí.
Neváhejte a zapojte se, pokud máte chuť zlepšovat se v tom, co děláte. Zaměření jednotlivých školení je svým obsahem vždy jedinečné, dané téma vyučují odborníci a zajímavý lidé. Finanční spoluúčast uchazečů je symbolických 250,- Kč za osobu.

Kapacita je omezena!

Realizátorem projektu je občanské sdružení Edukana, hlavním partnerem je Nadace OKD a Česká spořitelna, a.s.

Termíny přihlášení: průběžně

Kdo se může zapojit: Na jednotlivé kurzy se mohou přihlásit pracovníci z neziskových organizací MSK, kteří jsou zodpovědní za finanční řízení, personální řízení, propagaci či komunikaci. Z každé organizace se mohou přihlásit 1-2 zástupci.

Přihlašování a bližší informace: pro přihlášení použijte online přihlášku nebo kontaktujte telefonicky spolek Edukana - kontakt: 737 782 333, Bc. Pavlína Poledníková. Bližší informace naleznete na stránkách www.edukana.cz

Místo konání školení: Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná, od 8-15:00 hod.

Způsob výběru účastníků: v případě převisu poptávky nad nabídkou si vyhrazuje Nadace OKD provést selektivní výběr v počtu osob, případně organizací.

Témata školení a termíny pro přihlášení:

 • Jak pracovat na osobním rozvoji a prezentovat sám sebe - PROBĚHLO
 • Praktické možnosti a využití sociálních sítí v neziskovce - PROBĚHLO
 • Dejte o sobě vědět - marketing a propagace neziskovky - PROBĚHLO
 • Problematika účetnictví a daní z pohledu neziskových organizací - PROBĚHLO
 • Dotace pro neziskovky, výzvy + možnosti financování dotací - PROBĚHLO
 • Personální strategie a personalistika - 21. 9. 2017
 • Manipulace – získejte kontrolu nad nepříjemnou situací - 4. 10. 2017
 • Sociální podnikání - 12. 10. 2017
 • Zvládání stresu na pracovišti a jak na to - 31. 10. 2017
 • Prezentace – tvorba a střih videa

Personální strategie a personalistika

 • Cílem této interaktivní přednášky je ukázat, jak důležité jsou lidské zdroje v každé organizaci. Nebudou chybět praktické příklady, které můžete využít následně ve své praxi.
 • jak sestavovat personální strategii, které oblasti do ní patří (nábor, výběr a přijímání zaměstnance, vzdělávání, motivace)
 • lidské zdroje v návaznosti na strategii celé organizace (plán náboru, kompetenční model pracovníka, plán vzdělávání)
 • aktuální problémy při náboru i při ukončování pracovního poměru
 • jak řešit problémy na pracovišti z pohledu personalisty

Termín konání: 21. 9. 2017 (8 - 15:00 hod.)
Délka trvání: 8 *45 min.
Místo konání: Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná
Lektor: Mgr. Jana Trdá
Počet účastníků: 15-20 osob
Vzdělávací metody: přednáška, dialogické metody, ukázky, příklady z praxe
Cena: 250,- Kč
Výstup: osvědčení pro účastníky

*Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení

Manipulace – získejte kontrolu nad nepříjemnou situací

Celodenní interaktivní seminář je zaměřen na stále se vyskytující manipulaci, která se čím dál častěji vyskytuje nejen při komunikaci. Jak se jí bránit? Jak reagovat na manipulátora? Díky tomuto semináři budete umět tyto nepříjemné situace zvládat.

 • co to je manipulace a kde ji v komunikacích zařazena
 • rozpoznat různé typy manipulátoru
 • jak se bránit manipulaci
 • umět rozpoznat manipulaci přímo v komunikaci
 • techniky obrany proti manipulaci
 • posilování sebedůvěry a uvědomění si svých práv v komunikaci a ve vztazích

Termín konání: 4. 10. 2017 (8 - 15:00 hod.)
Délka trvání: 8 *45 min.
Místo konání: Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná
Lektor: Alena Gebauerová
Počet účastníků: max. 20 osob
Vzdělávací metody: interaktivní metody, skupinové metody, simulace rolí
Cena: 250,- Kč
Výstup: osvědčení pro účastníky

*Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení

Sociální podnikání

Cílem tohoto školení je zorientovat se v problematice sociálního podnikání a pochopit jeho filozofii a podstatu.

 • sociální podnikání a jeho význam v běžném ekonomickém prostředí
 • principy sociálního podnikání
 • vznik sociálního podniku (ilustrační příklad)
 • finanční zdroje podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků
 • projektová příprava
 • zákon o sociálním podnikání

Termín konání: 12. 10. 2017 (8 - 15:00 hod.)
Délka trvání: 8 *45 min.
Místo konání: Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná
Lektor: Bc. Jana Juřenová MSc.
Počet účastníků: 15-20 osob
Vzdělávací metody: přednáška, praktické tipy, interaktivní a skupinové metody
Cena: 250,- Kč
Výstup: osvědčení pro účastníky

*Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení

Zvládání stresu na pracovišti a jak na to

Interaktivní seminář, který je cíleně veden k uplatnění technik, které eliminují vznik akutního a chronického stresu v profesním životě.

 • obvyklé spouštěče zátěžových situací na pracovišti, osobní vliv na jejich vznik a trvání
 • individuální spouštěče – osobní postoje a zvládání emocí
 • pojmenování akutního stresu, jeho (ne)zvládání včetně důsledků, uplatnění technik
 • pojmenování vzniku chronického stresu, jeho (ne)zvládání včetně důsledků, uplatnění technik

Termín konání: 31. 10. 2017 (8 - 15:00 hod.)
Délka trvání: 8 * 45 min.
Místo konání: Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, 733 01, Karviná
Lektor: Bc. Sylva Mihulová
Počet účastníků: 12-15 osob
Vzdělávací metody: interaktivní metody, skupinové metody, simulace rolí
Cena: 250,- Kč
Výstup: osvědčení pro účastníky

*Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení

Prezentace – tvorba a střih videa

Tento zajímavý kurz pro Vás připravujeme na listopad 2017. Termín a obsah kurzu bude v co nejkratší době upřesněn.

 

Na setkávání se Vámi se těší tým Nadace OKD

Karolína Preisingerová

Ladislava Poláková

Kateřina Tůmová Blablová

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012