Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Nadace OKD

O nadaci

Nadace OKD

Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jednou z nejvýznamnějších v celé České republice. Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Podpora směřuje do Moravskoslezského kraje, konkrétně do měst a obcí Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Staříč a Stonava. 

Od svého vzniku v roce 2008 podpořila přes 2297 veřejně prospěšných projektů celkovou částkou 313 milionů korun a výší rozdělených prostředků tak patří Nadace OKD mezi nejvýznamnější v České republice.

Nadace podporuje projekty z nejrůznějších oblastí, které přinášejí regionu a jeho obyvatelům užitek. Ve svém základním programu (Pro region) se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice. Zároveň podporuje neziskové organizace při vypracování projektů pro získávání dotací z Evropské unie a vlastní zaměstnance v minigrantovém programu Srdcovka.

Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a. s., jeden z nejvýznamnějších podniků a největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji i celé České republice a také společnost s dlouhou tradicí a silnou vazbou na region, kde podniká. Nadaci založili těžaři po restrukturalizaci firmy v rámci mezinárodní skupiny New World Resources N. V. (NWR). Ta do OKD, a.s. přinesla novou perspektivu a především světové standardy obvyklé v mezinárodním podnikatelském prostředí. Odtud byl už jen krok k definování vlastní politiky společenské odpovědnosti, ke zřízení firemní nadace a postavení filantropického úsilí OKD, a.s. na pevný základ. Společnost OKD, a.s. od nadace očekává, že prostředky získané od jednotlivých dárců svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělí ve prospěch těch nejlepších projektů a mezi ty, kteří to nejvíc potřebují.

Mezi nejvýznamnější současné dárce Nadace OKD patří kromě mateřské společnosti také Green Gas DBP, a.s. a rovněž další firmy i jednotlivci. V minulosti Nadaci taktéž významně podpořili New World Resources N. V., Advanced World Transport a.s., RPG Byty, s.r.o..

 

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012