Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Více než deset milionů korun poputuje do hornického regionu

Více než deset milionů korun poputuje do hornického regionu

22.4.2014

Ostrava (22. dubna 2014) – Nadace OKD zveřejnila seznam obecně prospěšných projektů, které letos získají nadační podporu v rámci čtyř stěžejních grantových programů. V roce 2014 tak spolu s programy Sídliště žije a Srdcovka podpoří hornická nadace celkem 132 projektů neziskových organizací, měst a obcí částkou vyšší než 10 milionů korun.


Mezi hlavní grantové programy Nadace OKD patří Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. Nadace výzvy těchto programů vyhlašuje vždy v lednu a letos tak učinila již poosmé. Do výběrového řízení na přidělení grantu bylo přihlášeno 464 projektů a finanční podporu nakonec získalo 59 z nich, mezi které bude rozděleno 6,72 milionu korun.


„O podpoře jednotlivých projektů rozhodla správní rada nadace na doporučení odborné komise. Jelikož rozdělujeme méně finančních prostředků než v předchozích letech, ale žádostí zůstává stále velké množství, je jasné, že nemůžeme uspokojit všechny žadatele. I proto byla komise letos kritičtější a přísněji hodnotila zejména přínosnost projektu, kvalitu zpracování žádosti nebo přiměřenost rozpočtu. Celkově sice bylo podpořeno méně projektů, zato jsou kvalitnější,“ komentuje výsledky Martin Olša, ředitel Nadace OKD.


Všechny finanční prostředky, kterými Nadace OKD podpoří projekty neziskových organizací, měst a obcí, míří do hornického regionu. Nadace totiž omezila svou finanční podporu pouze na projekty realizované v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava. Tedy do oblastí, kde působí hlavní dárci nadace. Stejně jako v předchozích letech bude podpořena především zdravotní a sociální oblast, zejména pak chráněné dílny, dále rozvoj kultury a regionálních tradic, volnočasové aktivity nebo ochrana a obnova životního prostředí.

Spolu s výsledky čtyř tradičních programů zveřejnila Nadace OKD v minulém týdnu také výsledky poměrně nového, zato přínosného a úspěšného programu Sídliště žije, který se snaží zlepšit život obyvatel na sídlištích. Na rozvoj čtyř sídlišť v hornickém regionu letos věnuje 2,5 milionu korun. „Když ke zmíněným projektům připočtete dalších 69 podpořených projektů v Srdcovce, jež je zaměřena na obecně prospěšné aktivity zaměstnanců našich dárců, zjistíte, že jsme letos podpořili 132 projektů více než deseti miliony korun. To už je významná částka, a stále tak patříme mezi největší firemní nadace v České republice,“ dodává Martin Olša.

Seznam podpořených projektů i další informace mohou žadatelé nalézt na webových stránkách www.nadaceokd.cz.

Základní informace o Nadaci OKD
• Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila přes 1 600 projektů celkovou částkou 270 milionů korun.
• Ve svých základních programech (Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu) se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice.
• V roce 2012 vznikl program Sídliště žije, který se prostřednictvím podpory aktivit obyvatel zaměřuje na zlepšení života na sídlištích.
• V roce 2012 měl premiéru také program Srdcovka. V něm Nadace OKD podporuje organizace, ve kterých aktivně působí zaměstnanci OKD a dalších dárcovských firem.
• Zřizovatelem a hlavním dárcem nadace je těžební společnost OKD. Mezi další dárce a partnery patří například společnosti New World Resources a Green Gas DPB i firmy ze skupin AWT a RPG RE.


Veronika Kusá
produkční a mluvčí Nadace OKD

telefon: 596 262 118
mobil: 725 133 515
e-mail: kusa@nadaceokd.cz

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012