Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Spolek Stará Karviná vyznačuje půdorys zbouraného kostela sv. Jindřicha

Spolek Stará Karviná vyznačuje půdorys zbouraného kostela sv. Jindřicha

20.5.2024

Po třech letech kombinování se v těchto měsících spolku Stará Karviná daří realizovat projekt důstojné připomínky zbouraného kostela sv. Jindřicha ve staré Karviné. Finančně projekt podpořila Nadace OKD, Moravskoslezský kraj, ale také účastníci komentovaných procházek starou Karvinou.

Kostel sv. Jindřicha, zvaný novým kostelem, byl postaven na konci 19. století a byl chloubou tehdejší Karviné. Obdivovali jej i mnozí návštěvníci ze zahraničí. V důsledku těžby uhlí došlo k poškozením, která vedla k demolici kostela v letech 1960-61. Po demolici měl být tento kostel jednoduše zapomenut. Místo, kde kostel stál, bylo po většinu doby zanedbané, devastované důlní činností, navezené haldovinou, zarostlé náletovými křovinami. Na tomto místě spolek Stará Karviná vztyčil v roce 2023 velký dřevěný kříž a v letošním roce pokračuje v úpravách.

Během dubna došlo k vyznačení půdorysu monumentálního kostela pomocí dobových stavebních plánů a také k vysázení jeho obvodu keříky (ptačí zob). V nejbližších měsících vznikne kolem půdorysu zpevněná přístupová pěšinka. Na místě budou umístěny lavičky, kamenný oltář a informační cedulky s dobovými fotografiemi. Cennými pomocníky při tvorbě obsahu zmíněných cedulek jsou spolku pamětníci, bývalí návštěvníci bohoslužeb v kostele sv. Jindřicha, kteří mají dodnes k tomuto místu velký vztah. Díky realizaci projektu vznikne důstojné připomínkové místo, ale zároveň místo k odpočinku, setkání, návštěvě turistů či konání bohoslužby.

Zahradnické práce projektu realizuje karvinský živnostník, tvůrce zahrad, Ing. Adam Tomanek. Členové spolku se zapojují drobnými dílčími pracemi a tvorbou cedulí. Vše by mělo být hotové do konce tohoto roku.

Projekt může být realizován díky finanční podpoře Nadace OKD a Moravskoslezského kraje. Do financování projektu se však zapojila také široká veřejnost, protože část nákladů bude pokryta z výtěžku z komentovaných procházek zaniklým městem, které pořádá spolek Stará Karviná pod záštitou Ostravainfo. V roce 2023 tento výtěžek činil 30 000 Kč.

Zbouraný „nový kostel“ je dnes jedním z významných symbolů zaniklé Karviné, její krásy a významnosti a zaslouží si důstojnou připomínku.

Tisková zpráva spolku Stará Karviná, který byl podpořen v letošní výzvě v programu Pro region.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012