Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Sbírka pro postižené rodiny stále probíhá

Sbírka pro postižené rodiny stále probíhá

28.12.2018

Výtěžek činí k 2. 1. 2019: 1 542 tis. Kč

Děkujeme všem laskavým dárcům, kterým není nešťastný osud rodin horníků lhostejný. Výtěžek k 28. 12. 2018 činil lehce přes 1 400 000,- Kč, příspěvky stále přibývají. Celkem se jedná o cca 1000 položek. Průměrný finanční příspěvek se pohybuje okolo 1 400,- Kč Žádná částka není pro nás malá, protože každá věnovaná koruna může pomoci.

Všem dárcům, kteří přispívají rodinám důlního neštěstí prostřednictvím veřejné sbírky, můžeme vystavit potvrzení o poskytnutém daru. Pokud budete požadovat potvrzení o poskytnutém daru, zašlete vaše iniciály (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a č. bankovního účtu, z kterého byl dar poskytnut) na náš e-mail: preisingerova@nadaceokd.cz. Do konce ledna vám toto potvrzení vystavíme.

Veřejná sbírka stále probíhá. Stále můžete posílat finanční dary na speciální účet zřízeny u České spořitelny, jejíž výtěžek bude rozdělen postiženým rodinám z důlního neštěstí na Dole ČSM Sever z 20. prosince 2018. Číslo účtu je: 342342342/0800

Nadace OKD je velmi potěšena laskavostí a solidaritou všech dárců, kterým není lhostejný osud všech zasažených rodin.

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012