Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Přátelé hornického muzea vybudují naučnou stezku kolem Landeku

Přátelé hornického muzea vybudují naučnou stezku kolem Landeku

1.6.2011

OSTRAVA (1. června 2011)– Klub přátel hornického muzea v Ostravě (KPHMO) dnes začal budovat novou naučnou stezku v areálu národní přírodní památky Landek, tedy  v místě, které se pojí s počátky hornictví na severu Moravy. Spojí tři původní a dnes již nevyhovující stezky do jediné, u níž vyrostou nová odpočívadla a informační tabule. To vše díky grantům EU i Nadace OKD a pomoci dalších partnerů.

Více než pět kilometrů dlouhá stezka bude ideálním výletním místem nejen pro rodiny  a zájemce o hornictví, své místo si jistě najde i v programech školních exkurzí. „Návštěvníci se seznámí s historií hornictví a geologickými zvláštnostmi Landeku, ale také se zajímavostmi místní přírody, důležitými historickými milníky regionu i s archeologickými nálezy,“ řekl předseda KPHMO Rodan Broskevič.

Stezka bude začínat i končit v areálu Landek parku nedaleko hornické expozice v Ostravě – Petřkovicích, zároveň bude možné se na ni připojit také z okolních autobusových zastávek. S dokončením se počítá ještě letos.

„Podpora hornických tradic patří mezi naše priority. Proto dlouhodobě podporujeme rozvoj hornické expozice v Landek parku a nová naučná stezka do této tematiky také hezky zapadá,“ vysvětlil zapojení Nadace OKD její ředitel Jiří Suchánek.

Naučná stezka je první etapou zamýšleného velkého projektu LANDEK PARK, který má ambice stát se jedním z hlavních turistických cílů v Ostravě i v celém regionu. Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, jež se o areál stará, chce celou přírodní památku revitalizovat, upravit zeleň, vyhlídkové trasy, vybudovat terasy a mosty, archeopark, loděnice a další zařízení.

Vrch Landek byl v roce 1966 prohlášen chráněnou přírodní památkou a v roce 1992 povýšen na národní přírodní památku. V areálu se nacházejí také kulturní památky - dvě archeologické lokality a areál bývalého závodu Dolu Eduard Urx.

Vladislav Sobol

mluvčí Nadace OKD

telefon: 596 262 293
mobil:  725 595 417
e-mail:  vladislav.sobol@okd.cz

web: www.nadaceokd.cz

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012