Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Pomoc v době COVID-19 pro OS ČČK Karviná

Pomoc v době COVID-19 pro OS ČČK Karviná

10.11.2020

KARVINÁ (6. listopadu 2020) – Nadace OKD poskytne individuální finanční pomoc ve výši 175 000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Karviná.

„Nestačí mi slova, abych vyjádřil naši radost a vděk. Je to pro nás obrovský hnací motor, abychom nic nevzdali a pokračovali dál, uvádí ředitel ČČK Karviná Oldřich Gbelec.“ Základními principy ČČK Karviná je humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Další činností OS ČČK Karviná je zajišťování zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a společenských akcích. Věnují se také výuce předlékařské první pomoci pro školy, školky, firmy i širokou veřejnost a to ve specializovaných kurzech akreditovaných MŠMT. Jejich plány však v březnu naboural virus covid-19, který zasáhl do veřejného dění a života nás všech. „Měsíc březen však vše změnil a od prvního dne vyhlášeného nouzového stavu jsme věděli, že se vše mění a pro nás nastává velice krizové období. Přes to všechno jsme však ruce nesložili do klína, neschoulili se do kouta a aplikovali principy Českého kříže, mezi které patří Dobrovolnost a Humanita, dodal Oldřich Gbelec.“

Členové OS ČČK Karviná projevili obrovskou dávku solidarity a nabízeli pomoc ve všech možných formách. V jejich domácnostech vznikly improvizované šicí dílny na výrobu roušek, které poté darovali všem, kteří je potřebovali. „Věděli jsme, že to není jediná pomoc, kterou můžeme nabídnout a tak jsme v rámci krizového týmu města Karviná také nabídli asistenci při zajištění nákupů potravin a léků pro seniory, kterým, s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, nebylo doporučeno vycházet z domovů, zmínil Oldřich Gbelec.“ Nákupy byly rovněž zajišťovány ve městech Orlová a Rychvald. I přes postupnou ztrátu energie, času, síly a hlavně financí se snažili pomáhat, protože to je jejich posláním. „Velké nasazení je také spojeno s náklady, které musí ČČK Karviná hradit, výpadek příjmů za zdravotní dozory, či pořádání kurzů první pomoci, velmi ovlivnilo jejich finanční stabilitu spolku. Organizaci výpadek příjmů ohrozilo natolik, že jim hrozilo omezení poskytování služeb nebo až jejich zánik, uvedla ředitelka nadace OKD Karolína Preisingerová.“ Proto se Nadace OKD rozhodla OS ČČK Karviná pomoci ve formě finančního daru v rámci Operativního fondu a to částkou 175 000 Kč. Tato částka jistě nepokryje veškeré vzniklé ztráty spolku, ale jistě ho pomůže udržet nad vodou. Tento příspěvek bude využit zejména na provozní náklady spolku, jako jsou mzdy, pohonné hmoty, energie a další služby.

Věříme, že to OS ČČK Karviná nevzdá, vše zvládne a pomůže ještě mnoha lidem po mnoho let a to i díky Nadaci OKD.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012