Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Partneři Nadace OKD: Institut komunitního rozvoje a Nadace Partnerství

11.6.2008

Ostrava (11. června 2008) – Nadace OKD si vybrala partnery, kteří ji budou pomáhat při zpracování žádostí a sledování podpořených projektů. Programy Pro zdraví a Pro radost bude mít na starost ostravský Institut komunitního rozvoje, projekty zařazené do témat Pro budoucnost a Pro Evropu bude obhospodařovat brněnská Nadace Partnerství. 

Do výběrového řízení na partnery nadace se přihlásilo 16 organizací. „Většina nabídek byla velmi kvalitních. Myslím, že jsme nakonec vybrali organizace, které se těší všeobecnému respektu a mají dokonalý přehled o neziskovém sektoru,“ řekla ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová.

Institut komunitního rozvoje (IKR) kromě svých dalších aktivit napomáhá vzájemné komunikaci a spolupráci mezi neziskovými organizacemi navzájem i mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou. „Filosofická východiska Nadace OKD jsou totožná s našimi. Partnerství postavené na profesionalitě a snaze pomoci regionu je i pro naši organizaci velmi důležité,“ zhodnotila očekávaný přínos spolupráce ředitelka IKR Dana Diváková.

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. „Dlouhodobě vnímáme nedostatečné financování měkkých projektů neziskových organizací, obcí i škol v celé republice. Rozhodnutí OKD přispívat prostřednictvím své nadace k rozvoji severomoravského regionu může velmi významně posunout práci stovek iniciativních lidí a vytáhnout severní Moravu na úroveň ostatních regionů,“ těší se na spolupráci ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Nadace OKD bude přispívat hlavně na rozvoj regionu a životního prostředí, na zdravotní a sociální projekty i na programy zaměřené na vzdělávání, kulturu a společenský život. Specialitou Nadace bude podpora neziskových organizací při získávání dotací z Evropské unie.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012