Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nové VÝZVY na rok 2017 jsou spuštěny

Nové VÝZVY na rok 2017 jsou spuštěny

7.12.2016

Nadace OKD vyhlašuje grantové výzvy na rok 2017. Prostřednictvím grantových programů Pro region a Pro Evropu podpoří neziskové organizace, školy, spolky a obce.

„Programem Pro region chceme podporovat především aktivity na karvinsku a v oblastech, které nejvíce zatížil důlní průmysl. Našim cílem stále zůstává podpora projektů se zaměřením na pomoc dětem, seniorům a integraci zdravotně či sociálně znevýhodněných lidí do běžné společnosti. Nezapomínáme však ani na kulturní a společenský život a životní prostředí,“ řekla Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.

Program Pro Evropu má, jako v předchozím roce, pomoci neziskovým organizacím s financováním přípravy jejich žádostí o dotace z fondů Evropské unie.

Maximální výše příspěvku u jednoho projektu v programu Pro region je 200 000 Kč, v programu Pro Evropu pak bude poskytnuto maximálně 100 000 Kč na jeden projekt. Spoluúčast příjemce grantového příspěvku u obou programů je 20 localhost z celkového požadovaného nadačního příspěvku. Finanční podpora je vyhrazena pro projekty realizované pouze v podporovaných oblastech. O grant mohou tedy žádat organizace, které projekt realizují na území těchto obcí a měst: Dětmarovice, Doubrava, Karviná, Stonava, Orlová, Havířov, Horní Suchá, Frýdek-Místek, Staříč a Paskov.

Termín pro podání žádostí o finanční příspěvek je od 7. 12. 2016 do 18. 1. 2017.

Více informací najdete na webových stránkách Nadace OKD v záložce Granty. Pro žadatele budou i letos vypsány konzultační dny a to v období od 7. 12. 2016 do 11. 1. 2017. V těchto dnech si mohou žadatelé domluvit schůzku přímo v sídle Nadace OKD a zkonzultovat zde svou žádost osobně.

 Více informací k výzvám naleznete zde

 

Těšíme se na nové projekty.

Tým Nadace OKD

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012