Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace v letošním roce podpoří 158 prospěšných projektů

Nadace v letošním roce podpoří 158 prospěšných projektů

KARVINÁ (2. března 2020) - Nadace OKD podpoří 158 neziskových projektů v kraji. Dotaci poskytne také hornickým sirotkům ze Spolku svaté Barbory a nezapomínáme taktéž na podporu Hornických tradic.

Žádostí v programu Pro region bylo celkem přijato 137, nadace jich podpoří 97. Projekty podpořené Nadací OKD v programu Pro region jsou zaměřeny především na oblasti sociální pomoci, kulturního rozvoje, volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale také na seniorské aktivity a podporu projektů spojených s rozvojem regionu.

V programu Srdcovka můžeme najít aktivní zaměstnance našich dárců – patroni projektu, kteří ve svém volném čase pomáhají mentálně postiženým nebo jsou vedoucími ve sboru dobrovolných hasičů, skautů, vodáků a mnoho dalších a za to jim patří velký obdiv. „Celkem bylo přijato 71 žádostí, mezi kterými byli tradiční žadatelé, ale i noví Srdcaři, kteří žádosti hojně konzultovali. V letošním roce podpoříme 55 srdcařů. Můžeme se tak těšit na nové a zajímavé projekty, jako pobytové tábory a sportovní soustředění, kluby díky novému vybavení zkvalitní svá zázemí a v neposlední řadě myslíme také na přírodu. Za zmínku stojí výsadba jedlých stromů pro zvěř a nákup léčiv pro včelstva, uvádí ředitelka Nadace OKD Karolína Preisingerová.“

Rovněž ctíme myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu v hornictví. Spolek svatá Barbora umožňuje dětem díky nadaci a dalším dárcům, které tato nešťastná událost potkala, dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do aktivního pracovního procesu. Kromě podpory vzdělávání je spolek rodinám oporou i při řešení dalších problémů a životních situací, navíc pořádá řadu oblíbených akcí a setkání.

Z dalších cílů Nadace OKD je zachovat hornicko–kulturní dědictví v rámci činnosti klubu hornických důchodců a příznivců hornictví. Zejména udržování hornických tradic u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištěni volného času pro hornické seniory a členů kroužku krojovaných horníků. Přes 2 200 hornických seniorů se setkává v klubech, kde aktivně tráví svůj volný čas a vzpomínají na dobu, kdy byli ještě zaměstnanci hornické společnosti a tak vzájemně udržují tradice, která je pro tento region typická. Jednotlivé kluby zajišťuji pro své členy atraktivní program, který seniorům nabízí se sociálně začleňovat do komunity.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012