Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace přijala 218 žádostí

Nadace přijala 218 žádostí

22.1.2018

KARVINÁ (22. 1. 2018) – Nadace OKD uzavřela všechny výzvy pro rok 2018. V programu Pro region přijala 148 žádostí a minigrantu Srdcovka 70 žádostí o finanční příspěvek.

Celkem žadatelé v programu Pro region odeslali 148 žádostí, což je přesně o 17 projektů více než v loňském roce. Jde o projekty neziskových organizací, obcí a měst z Moravskoslezského kraje, které se zaměřují na různá odvětví. Jsou zde projekty zabývající se seniory, handicapovanými lidmi, rozvojem aktivit a mnoho dalších.

„Nadace OKD si je vědoma role a postavení v regionu, proto se nám začíná psát desátý rok života. Za tu dobu jsme se stali pro neziskové organizace partnery, na které se mohou vždy s důvěrou obrátit,“ Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.

V minigrantové výzvě Srdcovka 2018 bylo do nadace zasláno celkem 70 žádostí. Z toho 65 žádostí podali Srdcaři zaměstnaní pod OKD, a.s./ OKD HBZS, a.s. a 5 žádostí bylo přijato od zaměstnanců Green Gas DPB, a.s.. Srdcaři se často zaměřují na děti a mládež na projekty spojené s lidmi, kteří jsou handicapovaní a potřebují pomocnou ruku. A pozadu nezůstávají ani sportovní aktivity samotných Srdcařů.

V letošních výzvách si žádosti podalo mnoho nových žadatelů. Celkem bylo přijato o 21 žádostí více než v loňském roce v obou grantových programech Nadace OKD. Nyní budou žádosti zpracovávány administrátorkami programů a předány k hodnocení a následnému schválení správní radou.

Výsledky budou pro žadatele k dispozici 2. 3. 2018 na webových stránkách nadace.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012