Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD vyhlásila podzimní granty, podpoří hlavně sociální a zdravotní oblast

16.9.2008

Ostrava (16. září 2008) – Nadace OKD začala přijímat projekty do podzimního grantového kola, ve kterém rozdělí stejně jako v jarním kole přibližně 32 milionů korun. Největší část financí, přes 15 milionů korun, bude tentokrát směřovat do sociální a zdravotní oblasti. Své žádosti si mohou neziskové organizace podávat do konce října.

„V prvním grantovém kole se sešlo hodně zajímavých plánů zaměřených na rozvoj zdravotnických zařízení v regionu. Další organizace nám představily své záměry integrace osob se zdravotním postižením nebo z dětí z dětských domovů do běžné společnosti. Projektů s tímto zaměřením bylo mnohem více, než jsme mohli podpořit. Proto jsme rádi, že v tomto kole má program Pro zdraví prioritu,“ upřesnila ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová. Správní rada nadace už dříve schválila, že bude prioritní programy pravidelně střídat.

Žadatelé mohou své projekty přihlásit také do programu Pro budoucnost, který podporuje hlavně netradiční investice či akce zaměřené na rozvoj životního prostředí. Nadace rovněž vyhlásila program Pro radost a vzdělání zaměřený na originální vzdělávací projekty, kulturu i volnočasové aktivity dětí. Program Pro Evropu, jež pomáhá organizacím usilujícím o grant z fondů EU, bude vypsán zhruba za týden.

Novinkou v činnosti Nadace OKD budou vzdělávací semináře pro žadatele. Na nich se všichni uchazeči o přípěvky z nadace mohou seznámit s přesnými pravidly pro podávání žádostí a získat odpovědi na své otázky. „V prvním kole jsme museli část jinak dobrých projektů vyloučit kvůli velkým formálním nedostatkům nebo špatně sestavenému rozpočtu. Chceme navíc pomoci i těm organizacím, které s podáváním grantů nemají žádné zkušenosti,“ vysvětlila důvod pořádání seminářů Týřová.

Veškeré informace o grantech i vzdělávacích seminářích najdou zájemci na internetových stránkách www.nadaceokd.cz. „Stejně jako v předchozím kole jsme se snažili připravit jednoduché pokyny a formuláře, aby nadšenci nestrávili více času vyplňováním stohů papírů než přímou činností,“ řekla ředitelka nadace.

V prvním grantovém kole podpořila Nadace OKD 180 projektů, mezi které rozdělila 31,3 milionu korun.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012