Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD podpořila Kluby maminek pro výjimečné děti

10.10.2008

10. října 2008, Ostrava – Ostravské sdružení Místo pro děti pomůže přibližně 80 handicapovaným a hyperaktivním dětem při jejich začlenění do společnosti. Dětí s autistickou diagnózou a také zdánlivě nezvladatelní hyperaktivní prckové se připravují na začlenění do běžného života v rámci Klubů maminek pro výjimečné děti, které podpořila svým grantem Nadace OKD.

„Naše speciální školička je zaměřená na práci s malými dětmi, které se narodily s postižením autistického spektra. Zvláštním druhem autismu je takzvaný aspergerův syndrom, který rodiče často nemusí ani rozpoznat,“ vysvětlila realizátorka projektu Věra Stuchlá, realizátorka projektu. „Tyto děti jsou upovídanější, mohou mít například encyklopedické znalosti, výbornou paměť nebo zvláštní matematické schopnosti, proto se zprvu jeví spíše jako výjimečně nadané. Při vstupu do kolektivu se však začnou projevovat jako typičtí autisté, tedy mohou být agresivní a nezvládají komunikaci s ostatními dětmi. Rovněž pracujeme i s dětmi hyperaktivními, které jsou pro rodiče zkrátka nezvladatelné.“ doplňuje Stuchlá.

Aktivity Klubů maminek probíhají dvakrát týdně na dvouhodinových setkáních. Speciální pedagogové a psychologové pomáhají dětem ve věku od 2 do 7 let naučit se komunikovat s ostatními dětmi, vedou je k samostatnosti a učí je vytvořit si základní sociální návyky pro vstup do mateřských škol.

„V přítomnosti rodičů si děti dohromady povídají, hrají, cvičí, tančí, zpívají a současně je jim věnována speciální péče odborníků, kteří činnosti korigují a působí jako aktivní poradci.“ popisuje Stuchlá. Rodiče se zároveň mohou zúčastnit odborných přednášek a vypůjčit si potřebnou literaturu z nově zřízené knihovny.

Darovanou částku  70 000,- Kč organizace využije hlavně na nákup speciálních pomůcek a vybavení školičky. Pro děti pořídí například výtvarný materiál, barvičky, speciální hračky, cvičební pomůcky a hudební nástroje. „Jsou to potřebné věci, které dětem pomohou při jejich začlenění do společnosti a navíc budou organizaci sloužit i v budoucnu,“ vysvětlil mluvčí Nadace OKD Vladislav Sobol.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012