Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD podpoří hlavně region, společnost OKD do ní vloží 73 mil. Kč

4.3.2008

Ostrava (4. března 2008) – Nová Nadace OKD, kterou na začátku roku založila akciová společnost OKD, bude dlouhodobě podporovat především nejlepší a nejpotřebnější projekty v moravskoslezském regionu. OKD jako zakladatel do ní letos vloží 73 milionů korun, konto Nadace navýší také další firmy – NWR, RPG RE a OKD Doprava. Nadace bude podporovat hlavně zdravotní a sociální projekty, rozvoj regionu a životního prostředí i programy na podporu vzdělávání, kultury a společenského života. Specialitou Nadace bude podpora neziskových organizací při získávání dotací z Evropské unie.

Založit Nadaci OKD navrhl loni zástupce vlastníků Zdeněk Bakala. „Podnikání a činnost OKD zasahuje do života takřka všech obyvatel regionu. Prakticky v každé rodině je někdo, kdo v OKD pracuje, pracoval nebo pracovat bude. OKD je největší firmou v celém regionu a jednou z největších společností v zemi, což s sebou nese nemalou odpovědnost. Jako vlastníkům OKD nám není lhostejné, jak to ve zdejším kraji vypadá, jak se v něm žije a jak pracuje,“ vysvětlil místopředseda správní rady Zdeněk Bakala.

Představenstvo OKD rozhodlo, že společnost bude nadaci podporovat dlouhodobě, a to pravidelným ročním příspěvkem. „Pro letošní rok jsme vyčlenili částku 73 milionů korun“ upřesnil předseda představenstva a generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck. Nadaci OKD podpoří také další donátoři v rámci finanční skupiny – dvěma miliony korun přispěje RPG Real Estate, dalšími přispěvateli budou OKD Doprava a především mateřská společnost NWR.

Výší rozdělených prostředků se nadace zařadí mezi největší v Česku, převážná většina financí (kolem 80 procent) přitom připadne na projekty realizované na severu Moravy. „Chceme podpořit nejlepší a nejoriginálnější projekty. Nezapomeneme ovšem ani na ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují - tedy na seniory, nemocné spoluobčany a děti,“ upřesnila předsedkyně správní rady Petra Mašínová.

Kromě nadačních aktivit bude společnost OKD pokračovat také ve svém sponzoringovém programu, který se zaměří mimo jiné na podporu sportu a významných kulturních akcí  v regionu.

Podrobnosti o jednotlivých programech a další informace pro žadatele zveřejní Nadace OKD na svých internetových stránkách www.nadaceokd.cz.

Hlavní programy Nadace OKD

 • podpora zdraví a sociálních projektů,
 • podpora rozvoje regionu a životního prostředí,
 • podpora vzdělávání, kultury a společenského života,
 • podpora projektů pro získávání dotací z Evropské unie.

Statutární orgány Nadace OKD

Správní rada

Předsedkyně:

Petra Mašínová

Místopředseda: 

Zdeněk Bakala

Členové: 

Miroslava Trgiňová

Drahomíra Tošenovská

Jaroslav Čánek

Stanislav Svoboda

Jaroslav Nový

Dozorčí rada

Předseda: 

Evžen Kočenda

Členové: 

Petr Hájek

František Orság

Ředitelka Nadace OKD:

Blanka Týřová

Další informace

 • Založení nadace je logickým vyústěním všech dosavadních sponzorských a dárcovských aktivit firmy. Například vroce 2007 vynaložilo OKD na sponzorské a dárcovské aktivity více než 35 milionů Kč.
 • Zvyčleněné částky pro Nadaci OKD půjde většina prostředků na podporované projekty, část financí se použije pro navýšení nadačního jmění (minimálně 30 localhost) a další část zaberou nutné správní náklady (maximálně 15 localhost zvýše nadačního jmění).
 • Nadace má již nyní své partnery, kteří pomáhali při jejím vzniku, například společnost Ogilvy CID, která pro nadaci vytvořila logo a vizuální styl či společnost Bison&Rose, která poskytuje nadaci poradenství voblasti komunikace.

Dosavadní podpora regionu

 • Známou aktivitou OKD je pomoc občanskému sdružení Svatá Barbora, které pomáhá hornickým sirotkům a Nadaci Landek.
 • Dlouhodobě podporujeme i Dům na půli cesty Heřmánek v Karviné, ve kterém se připravují mladí lidé po odchodu z dětských domovů na samostatný život.
 • OKD je generálním partnerem úspěšného házenkářského klubu HC Baník OKD Karviná, který v roce 2007 obhájil titul mistra republiky.
 • Firma již několik let pronajímá své objekty privátní Karvinské hornické nemocnici a investuje do jejich rekonstrukce.
 • Mezi nejvýznamnější projekty voblasti kultury patří podpora mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, festivalu soudobé vážné hudby Ostravské dny či nedávné partnerství fotografické publikace Ostravaci všem.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012