Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD má dalšího dárce, od NWR dostane milion euro

2.6.2008

Ostrava (2. června 2008) – Teprve nedávno založená Nadace OKD se pomalu stává jednou z největších nadací v České republice. Pomohl ji k tomu mimo jiné dar od společnosti New World Resources (NWR), mateřské firmy OKD, která slíbila přispět částkou milion euro. „Díky tomuto velkorysému daru můžeme podpořit ještě více projektů, než jsme původně zamýšleli,“ řekla ředitelka nadace Blanka Týřová.

„Za společnost RPG Industries, jež je většinovým akcionářem NWR, mohu říci, že naše finanční podpora bohulibým cílům, jimž se věnuje Nadace OKD, není nahodilá a že se budeme snažit v ní pokračovat i v příštích letech. Hlavním úkolem právě založené Nadace OKD pak bude takto získané prostředky svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělovat ve prospěch nejlepších projektů z jednotlivých předem stanovených oblastí,“ řekl k tomu Zdeněk Bakala, jenž působí zároveň jako místopředseda správní rady nadace.

Nadace OKD již má od donátorů přislíbeno přibližně 100 milionů korun a díky tomu se již letos zařadí mezi největší v republice. Převážná většina financí (kolem 80 procent) přitom připadne na projekty realizované na severu Moravy, kde společnost OKD působí. „Získané peníze nám pomohou výrazně podpořit neziskový sektor v celém regionu,“ upřesnila Týřová.

Nadace bude přispívat hlavně na zdravotní a sociální projekty, na rozvoj regionu a životního prostředí i na programy zaměřené na vzdělávání, kulturu a společenský život. Specialitou Nadace bude podpora neziskových organizací při získávání dotací z Evropské unie.

Netypický bude také systém rozdělování financí. Kromě správní a dozorčí rady bude mít nadace partnery vybrané z nejlepších organizací neziskového sektoru, které budou pomáhat při administraci jednotlivých programů. Nadace OKD tím chce zajistit co největší transparentnost i pružnost při komunikaci s žadatelit.

Přehled donátorů Nadace OKD
OKD 73 mil. Kč
NWR 1 mil. euro (asi 25 mil. Kč)
skupina RPG Real Estate 2 mil. Kč

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012