Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace letos podpoří region celkem 131 prospěšnými projekty

Nadace letos podpoří region celkem 131 prospěšnými projekty

1.3.2022

KARVINÁ (1. březen 2022) - Nadace OKD podpoří 131 neziskových projektů v regionu. Dotaci poskytne také hornickým sirotkům ze Spolku svaté Barbory a nezapomíná taktéž na podporu Hornických tradic.

Žádostí v programu Pro region bylo celkem přijato 122, nadace podpoří 80 z nich. Projekty podpořené Nadací OKD v programu Pro region jsou zaměřeny především na oblasti kulturního rozvoje, sociální pomoci, volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale také na seniorské aktivity a podporu projektů spojených s rozvojem regionu.

V programu Srdcovka můžeme najít aktivní zaměstnance našich dárců – patroni projektu, kteří ve svém volném čase pomáhají mentálně postiženým nebo jsou vedoucími ve sboru dobrovolných hasičů, horolezců, skautů, vodáků a mnoho dalších a za to jim patří velký obdiv. „Celkem bylo přijato 52 žádostí a 45 z nich získalo naši podporu. Tradiční žadatelé, ale i noví srdcaři se letos zaměřovali spíše na víkendové pobyty, soustředění, uspořádání soutěží, ale také na nákup vybavení či zvelebování kluboven a zázemí, uvádí ředitelka Nadace OKD Karolína Preisingerová.“

Rovněž ctíme myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu v hornictví. Spolek svatá Barbora umožňuje dětem díky nadaci a dalším dárcům, které tato nešťastná událost potkala, dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do aktivního pracovního procesu. Kromě podpory vzdělávání je spolek rodinám oporou i při řešení dalších problémů a životních situací, navíc pořádá řadu oblíbených akcí a setkání.

Z dalších cílů Nadace OKD je zachovat hornicko–kulturní dědictví v rámci činnosti klubu hornických seniorů a příznivců hornictví. Zejména udržování hornických tradic u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištěni volného času pro hornické seniory a členů kroužku krojovaných horníků. Celkem bylo podpořeno 5 projektů, díky kterým se může přes 1 500 hornických seniorů setkávat v klubech, kde aktivně tráví svůj volný čas a vzpomínají na dobu, kdy byli ještě zaměstnanci hornické společnosti a tak vzájemně udržovat tradice, které jsou pro tento region typické. Jednotlivé kluby zajišťují pro své členy atraktivní program, který seniorům nabízí se sociálně začleňovat do komunity.

Podpořené projekty ve výzvě Pro region ZDE
Podpořené projekty ve výzvě Srdcovka ZDE
Podpořené projekty ve výzvě Hornické tradice a Spolek svatá Barbora ZDE

 Foto: Statutární město Karviná

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012