Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace letos podpoří 127 projektů!

Nadace letos podpoří 127 projektů!

1.3.2024

KARVINÁ (1. březen 2024) - Nadace OKD podpoří celkovou částkou 8 miliónů korun 127 neziskových projektů v našem regionu.

Žádostí v programu Pro region bylo přijato 126 a po pečlivém zvážení se nadace rozhodla podpořit 76 z nich. V programu Pro region jsou projekty zaměřeny především na oblast kulturního rozvoje, sociální pomoci, volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale také na seniorské aktivity a podporu projektů spojených s rozvojem regionu.

V programu Srdcovka se aktivní zaměstnanci našich dárců stávají patrony podpořeného projektu. Ve svém volném čase pomáhají mentálně postiženým nebo jsou vedoucími ve sborech dobrovolných hasičů, horolezců, skautů, vodáků a za to jim patří velký obdiv. „Celkem bylo přijato 49 žádostí a 44 z nich získalo naši podporu. Tradiční žadatelé, ale i noví srdcaři se letos zaměřovali na víkendové pobyty, soustředění, tábory, uspořádání soutěží, ale také na nákup vybavení či zvelebování kluboven a zázemí“ uvádí ředitelka Nadace OKD Monika Němcová.

Nadace OKD rovněž ctí myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s pracovní činností člena Spolku svatá Barbora. Díky nadaci a dalším dárcům můžou tyto děti dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do aktivního pracovního procesu. Kromě podpory vzdělávání spolek pomáhá také s financováním volnočasových aktivit, táborů či kurzů.

Dalším cílem Nadace OKD je podpora zachování hornicko–kulturního dědictví, a to v rámci činnosti klubu hornických seniorů a dalších příznivců hornictví. Jde zejména o udržování hornických tradic u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištěni volného času pro hornické seniory a členy kroužků krojovaných horníků. Celkem bylo podpořeno 6 projektů, díky kterým se může přes 1 500 hornických seniorů setkávat v klubech, kde nejen aktivně tráví svůj volný čas, ale také udržují tradice, které jsou pro tento region typické. Jednotlivé kluby zajišťují pro své členy atraktivní program, který seniorům umožňuje se sociálně začleňovat do komunity.

Seznam podpořených projektů pro rok 2024 ZDE

Foto: "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s."

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012