Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Kdo je připraven, není zaskočen

Kdo je připraven, není zaskočen

8.2.2022

Výsledky výzev zveřejníme na našem webu sice až v úterý 1. března 2022, ale kdo je připraven, není zaskočen. Proto apelujeme na všechny žadatele, aby si připravili veškeré dokumenty, které budou důležité pro případné vyhotovení smlouvy o nadačním příspěvku.

Dokumenty jsou následující: (pokud jste stálý žadatel a dokumenty máte aktuální, nemusíte dokládat)

  • doklad o registraci organizace - stanovy, zřizovací listina (stačí kopie a není nutné úřední ověření)
  • aktuální doklad ustavujícího statutárního zástupce organizace např. plná moc, doklad o volbě nebo jmenování (stačí kopie a není nutné úřední ověření)
  • doklad vlastnictví bankovního účtu organizací (stačí kopie a není nutné úřední ověření, musí obsahovat identifikaci organizace a celé číslo účtu)

dále se jedná o tyto dokumenty, o které vás můžeme vyzvat:

  • čestné prohlášení o bezdlužnosti podepsané statutárním zástupcem - platí pro výzvu Srdcovka
  • kopii potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti organizace (ne starší 3 měsíců ode dne schválení podpory projektu správní radou) a prokazující neexistenci daňových nedoplatků - platí pro výzvu Pro region
  • v případě výsadeb či stavebních úprav nebo instalaci zařízení na pozemku/objektu dokládáte také kopii výpisu z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) nebo souhlas majitele pozemku/objektu, a nebo Závazek následné péče v případě výsadeb 

Máte také dostatek času si zkontrolovat aktuálnost údajů ve veřejném rejstříku, viz. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

dbejte zejména na:

  • správnost jména, sídla, adresy, předmět činnosti, právní formu
  • vložení úplných a aktuálních stanov spolku/organizace či zřizovací list i jejich případné změny
  • vložení rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu, počet členů a jejich údaje
  • vložení dalších případných listin jako jsou usnesení z valných hromad či zasedání

I v případě, kdy organizace po skončení funkčního období svých orgánů zvolí tyto orgány ve stejném složení (tytéž osoby), je třeba provést zápis do veřejného rejstříku. Upozorňujeme, že při zjištění neshody s Vámi sepíšeme smlouvu až po aktualizaci rejstříku!

Těšíme se na případnou spolupráci

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012