Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

7. ročník výtvarných dílen pro seniory

7. ročník výtvarných dílen pro seniory

30.9.2020

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace pořádá další ročník úspěšného a oblíbeného projektu s názvem 7. ročník Setkání seniorů - arteterapeutické programy pro seniory v rámci nadačního programu Pro region 2020

Čtyři výtvarné dílny povedou nejen karvinští výtvarníci a umělci. Při jednotlivých setkání a programů je kladen důraz na tvůrčí činnost seniorů a pozitivní účinek arteterapie. Výtvarné dílny umožňují seniorům vyplnit nejen jejich volný čas. Cílem setkávání je seznámení s různými výtvarnými technikami a materiály, které mají relaxační účinky a posilují jemnou motoriku.

První arte dílnu zahájila karvinská výtvarnice Renata Filipová, která si pro zájemkyně kurzu připravila malbu ikon akvarelovými barvami. 

Paní Lenka Kalužová si jako téma pro druhou arte dílnu připravila malbu (zdobení) na látkové tašky.

Třetí dílnu na téma Drátkování - strom z černého drátu a kamínků povede Šárka Dvořáková. Čtvrtou dílnu povede známá výtvarnice Veronika Zvonečková, která předvede a přiblíží krásy akvarelové techniky. 

Třetí dílna byla z důvodu nařízení nouzového stavu zrušena a jedná se o jejím náhradním termínu. Proto sledujte nadační facebook nebo facebook Regionální knihovny Karviná, kde se dozvíte více informací. Na čtvrtou arte dílnu se mohou zájemci zatím přihlašovat. Dílny se konají v prostorách Střediska hudby a umění Regionální knihovny Karviná na Masarykově náměstí 9/7 v Karviné - Fryštát.

Tak neváhejte, přihlaste sebe nebo vaše blízké, babičky či dědečky. Z každé arteterapeutické dílny vznikne nejen hmatatelný výrobek, ale především si senioři odnesou pozitivní zážitky a naučí se novým dovednostem. 

Informace k pořádaným dílnám najdete v odkazech níže:

Třetí arte dílna a Čtvrtá arte dílna

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012