Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace předala ocenění a také slavila

Nadace předala ocenění a také slavila

20.1.2023

KARVINÁ (21. leden 2023) – Nadace předala ocenění a také slavila

Už za pár dnů, tedy přesně 25. ledna to bude 15. let, kdy akciová společnost OKD zřídila svou nadaci a to s cílem podporovat a rozvíjet duchovní a humanitární hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sport, sociálně-zdravotní oblast, kulturu i hornické tradice. Za těch 15. let se hodně změnilo, ale naštěstí se nezměnila nadace OKD a její cíle o čemž hovoří hlavně dvě čísla: Celkem 3 060 projektů podpořených částkou více jak 356 milionů korun! Pak je tady další číslo, které sice neznáme přesně, ale víme o něm, že se určitě pohybuje v řádech tisíců. Jsou to tisíce nadšenců a Srdcařů ze všech těch neziskových organizací, spolků, sportovních klubů, udržovatelů hornických tradic, obcí a měst – tedy všech těch, kteří za těch 15 let dokázali, že lidskost a solidarita nám nejsou cizí a že se z naší, často tak zatracované společnosti nevytratila. Jen díky jejich nápadům, práci, nadšení a píli mohla nadace OKD pomáhat a měnit životy.

„Hosté se mohli těšit na dech beroucí vystoupení Permoník Choir, který doplnila ne méně úžasná Hana Fialová, sólistka Národního divadla moravskoslezského a dvojnásobná držitelka Ceny Thálie z roku 2014 a 2022, v doprovodu skvělého klavíristy Jakuba Žídka,“ upřesnila projektová manažerka Silvie Balčíková. „Poděkování patří všem, kteří se na tomto večeru podíleli a z kladných ohlasů návštěvníků můžu říct, že jsme toto výročí nemohli oslavit důstojněji,“ doplnila Balčíková.

„Chtěli jsme tímto výjimečným večerem vyplněným výjimečnou hudbou poděkovat nejen zakladatelům a partnerům nadace, s jejichž pomocí vzniklo toto velké dílo, poděkovat všem, kteří toto dílo pomáhali tvořit, tedy všem současným i bývalým členům správních a dozorčích rad, všem zaměstnancům bývalým, současným i těm na mateřské dovolené, ale zejména těm, pro které tady Nadace OKD je, tedy všem těm tisícům nadšenců, kteří příběh Nadace OKD tvořili a pevně věříme, že budou tvořit, s pomocí Nadace OKD i nadále,“ uvedla Monika Němcová, ředitelka.

V tento den Nadace OKD předala také ceny za nejlepší neziskové projekty roku v kategoriích Projekt roku a Srdcař roku 2022. "Nadace předává ceny již čtrnáctým rokem a chce tím především vyzdvihnout neziskové organizace a poděkovat tím lidem, kteří v nich pracují. Vybírání nominovaných je pro tým nadace obtížné, protože projektů je opravdu hodně a vybrat ty nejlepší z nejlepších je mnohdy hodně těžké," uvedla Monika Němcová, ředitelka Nadace OKD. „Pro nominované máme však skvělou zprávu a to, že vítěze nemáme jen jednoho, ale oceňujeme rovnou tři nejlepší v každé z kategorií, letos jsme ocenili šest skvělých projektů,“ upřesnila ředitelka.

První místo v kategorii Projekt roku získala organizace Velká náruč, z.s. s projektem „Volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin (Horní Suchá a okolí)“. V obci Horní Suchá se dlouho nerealizovaly žádné volnočasové aktivity pro děti a mládež. Situace byla rozhodně vážná a na základě naléhavosti potřeby postarat se o děti ze sociálně slabých rodin a snažit se odvrátit jejich možnou kriminální činnost, vznikl spolek Velká náruč. Spolek se zaměřuje na zlepšení připravenosti romských a sociálně slabých dětí na zahájení školní docházky a podpora aktivit při překonávání obtíží v průběhu základního vzdělávání prostřednictvím individuálního a skupinového doučování. Děti se pravidelně účastní dramatického, tanečního a kreativního kroužku,turistických a poznávacích aktivit. Se svými nacvičenými choreografiemi vystupují na kulturních akcích v obci i mimo obec, v ZŠ, v domovech seniorů a dětských domovech.
Druhé místo získala organizace ADRA o.p.s. za projekt s názvem „ADRA projekty na Karvinsku 2021“. Letos v lednu je to 10 let, co tato organizace koordinuje pomoc a šíří myšlenku pomoci nejen ve městech Havířov, Horní Suchá, Karviná, Petřvald a Orlová. Hledají způsoby a zároveň vytvářejí příležitosti k tomu, aby mohli propojovat lidi ochotné pomáhat s lidmi, jenž pomoc potřebují. Spolupracují s domovy seniorů, s organizacemi, které sdružují lidi se zdravotním postižením, s nemocnicemi. Dobrovolníky vysílají taktéž k dětem a mládeži a také k lidem žijící osaměle ve svých domácnostech. V realizaci dobrovolnictví a v hledání nových výzev na Karvinsku chtějí v dalších letech pokračovat. V roce 2023 mají v plánu zapojit celkem 299 ADRA dobrovolníků, což je úctyhodný počet.
Za projekt „Karviná CUP 2021“ získal třetí místo spolek HCB Karviná.
Historie této akce sahá do roku 1994, kdy parta nadšenců uspořádala 1. ročník Karviná Handball CUP, který měl povýšit čistý sport tam, kde jsou jeho kořeny a to je kulturně společenské setkávání, v tomto případě, převážně mladých lidí. Akce se postupně stala významnou událostí pro celý karvinský region. V roce 2012 došlo ke krátkému přerušení, ale po pětileté odmlce, se za významné podpory partnerů, podařilo tento mládežnický mezinárodní turnaj obnovit a letos se uskuteční již 25. ročník. Turnaj již získal v zahraničí zpět svou prestiž a v současné době se na něj hlásí celky z Německa, Švýcarska, Slovenska, Polska.

První místo v kategorii Srdcař roku získává pan Radek Taussig z UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA Frýdek-Místek,z.p.s. Pan Taussig je zaměstnancem společnosti OKD, a.s.V Unii ROSCa se aktivně zapojuje a pomáhá při akcích od roku 2012, a to dva roky po zjištění diagnózy, roztroušená skleróza mozkomíšní, u své manželky. Bohužel je od roku 2012 v invalidním důchodě a tato nemoc obrátila život naruby nejen ji, ale celé jejich rodině. Stal se tedy dobrovolným asistentem a technickou podporou při akcích, které pořádá UNIIE ROSKA.Spolu s manželkou zajišťují pro členy ROSKY F.-M. lístky na kulturní akce, plánují a zajišťují dopravu a trasu, aby to bylo pro lidi postižené touto nemocí, co možná nejsnadnější. Podařilo se jim navštívit koncerty, divadelní představení a muzikály, nejen v Ostravě, ale i v Praze. Každoročně se zúčastňuje jako rozhodčí, na Roskiádě, což je olympiáda pro lidi s RS. Velice aktivně se snaží pro tuto organizaci zajišťovat a získávat sponzorské věcné a finanční dary.
Druhé místo získal Jan Jurásek za Shotokan Karate Frýdek Místek, z.s., který je také zaměstnanec našeho zřizovatele OKD, a.s. Od roku 1983 cvičí karate a od roku 2015 je členem organizace Shotokan Karate-do International Federation - Česká Republika. Od této doby se podílí na rozšiřování základny a výuky tohoto stylu na severní Moravě v oddílech Shotokan Karate Frýdek Místek, Karate Silesia Opava, Karate Odry, Karate Hranice na Moravě, Karate Frenštát pod Radhoštěm, kde se mladším cvičencům snaží předávat své zkušenosti získané studiem karate na seminářích v České republice a v Itálii. Podílí se také na organizaci výuky karate v rámci projektu Black BeltAcademy, který probíhá v HEI JO SHIN Kai Ostrava z.s.Jeho žádosti jsou zaměřeny vždy na pronájem tělocvičny a na energie, z ušetřených finančních prostředků se pak spolku daří uspořádat zajímavé semináře a workshopy pro mladé sportovce.
Na třetím místě se umístil Srdcař, pan Lubomír Partyka, který je zaměstnancem společnosti Green Gas DPB, a.s. V Klubu vojenské historie Ostrava působí již 31 let, vstoupil do něj jako bubeník, po sedmi letech byl povýšen do hodnosti desátníka, po dvanácti letech do hodnosti setníka a po 27 letech do hodnosti majora. V roce 2022 se stal předsedou klubu a je jím doposud. Je trojnásobným úspěšným žadatelem v minigrantu Srdcovka. Podpora minigrantu směřovala vždy na zajištění rekonstrukce vojenského pochodu ve směru Olomouc-Slavkov. Pochod trvá dlouhých 6 dní a pan Partyka se zúčastnil všech 13 ročníků. V navštívených obcích dělají pro obyvatele (děti z MŠ, ZŠ a SŠ) vystoupení a prezentaci výstroje a výzbroje. Tyto prezentace jsou u obyvatel velice oblíbené. Dnes s nimi pochodují mladí lidé, kteří se na ně chodili dívat jako malé děti. Vychovali tak následníky, kteří mohou nadále pokračovat v této tradici.

Děkujeme, že můžeme být stále součástí regionu a můžeme ho měnit k lepšímu.

Akce probíhala za podpory společnosti PRISKO a.s.

Foto: Milan Haluška

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012