Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD letos rozdělí až 10 milionů korun na podporu chráněných dílen

Nadace OKD letos rozdělí až 10 milionů korun na podporu chráněných dílen

3.3.2011

PRAHA (3. března 2011) – Až deset milionů korun ze zhruba šedesátimilionové částky, kterou letos plánuje v grantech rozdělit Nadace OKD, půjde na podporu chráněných a sociálně terapeutických dílen. „Tato velmi potřebná zařízení, která podporují integraci hendikepovaných do pracovního procesu a tedy i běžného života, letos čeká kvůli státním úsporám ekonomicky náročný rok. Provozovatelům dílen můžeme pomoci například příspěvkem na nové stroje nebo pracovní pomůcky, aby se jejich výrobky kvalitou i cenou prosadily na trhu,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

Dalších přibližně 50 milionů korun nadace rozdělí na sociální, zdravotní, vzdělávací, kulturní nebo ekologické projekty. Neziskové organizace a obce mohou podávat své projekty do 25. března prostřednictvím elektronické aplikace Granty. Více na www.nadaceokd.cz.

Proč Nadace OKD pomáhá chráněným dílnám?

Občané se zdravotním postižením patří na trhu práce mezi nejvíce ohrožené nezaměstnaností. Ke konci ledna 2011 úřady práce v celé České republice evidovaly celkem 571 863 uchazečů o zaměstnání. Z nich počet osob se zdravotním postižením činil 70 398, což představuje 12,3 localhost. Navíc stát dlouhodobě omezuje výši příspěvků na zaměstnání osob se zdravotním postižením. Tento trend je patrný nejen ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ale také z jednotlivých krajů, měst a obcí. Mnohé úřady práce sníží letos příspěvky pro chráněné dílny. Z těchto důvodů hrozí, že

organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením budou muset omezit svoji činnost nebo dokonce zaniknou. Důvodem je nejen omezená finanční podpora, ale také očekávané legislativní změny a jejich dopady na fungování samotných úřadů práce a na realizaci již započatých projektů.

Chce Nadace OKD zastupovat roli státu?

Ne. Zásadní rozdíl mezi působením státu a Nadace OKD v této oblasti spočívá v tom,  že nadace může na rozdíl od státu podpořit pouze vybrané provozovatele chráněných dílen, kteří se přihlásí do grantového kola. Na základě pečlivého výběru tak podpoří pouze žadatele z neziskového sektoru, u kterých lze očekávat efektivní využití věnovaných prostředků. Stát na základě platné legislativy přispívá všem organizacím, které zaměstnávají nad 60 localhost osob se zdravotním postižením.

Jaké projekty Nadace OKD podpoří?

Nadace OKD podpoří pouze neziskové organizace provozující chráněné nebo sociálně terapeutické dílny, jejichž hlavním měřítkem není dosažení zisku, ale schopnost naplňovat veřejně prospěšnou činnost. Podpora bude zacílena například na rozvoj služeb zaměřených přímo na osoby se zdravotním postižením či na dofinancování mzdových nákladů chráněných dílen. Nadace vyjde vstříc také projektům, které počítají s vytvořením nových pracovních míst nebo chtějí investovat do vybavení chráněných dílen – například přístrojů usnadňujících práci.

Jak bude probíhat výběr projektů?

V rámci grantového kola budou projekty vybrány na základě kvalifikovaného a pečlivého posouzení jednotlivých žádostí. Díky svým dlouholetým zkušenostem a možnosti využít odborných zkušeností a know-how ostravského Institutu komunitního rozvoje nebo Fóra dárců má Nadace OKD volnější ruce při výběru projektů, které v této oblasti podpoří.  Na rozdíl od státu není svázána legislativou, a tak finanční příspěvky půjdou tam, kde je velká pravděpodobnost, že budou účelně a efektivně vynaloženy.

Pro další informace kontaktujte:

Vladislav Sobol

mluvčí Nadace OKD

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012