Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Výzva "Nadace OKD obcím 2024"

Výzva "Nadace OKD obcím 2024"

30.6.2024

Grantové řízení je zaměřeno na podporu investičních projektů nekomerčního charakteru měst a obcí a jejich příspěvkových organizací s cílem přispět k rozvoji regionu postiženého těžbou černého uhlí v okresech Karviná a Frýdek – Místek.

1. Kdo může žádat
Oprávněnými žadateli jsou města a obce postižené těžbou černého uhlí a jejich příspěvkové organizace.
Příspěvkové organizace mohou žádat pouze prostřednictvím svého zřizovatele.
Každé město či obec může podat maximálně 2 žádosti.

2. O jakou částku lze žádat
Celková výše podpory může být v souhrnu na dvě žádosti až do výše 5.000.000 Kč a to maximálně do 50 % skutečných nákladů projektu.
Finanční spoluúčast žadatele musí být minimálně 50 % ze skutečných nákladů projektu.

3. Příjem žádostí
Žádosti bude Nadace OKD přijímat od 1. srpna 2024 do 30. září 2024.

4. Uzávěrka a výsledky
• Uzávěrka grantového kola je 30. září 2024 ve 23:59 hod.
• Výsledky grantového kola budou zveřejněny dle předchozího rozhodnutí správní rady nadace nejpozději 15. listopadu 2024.

5. Doba realizace
• Projekty musí být realizovány maximálně po dobu 24 měsíců se zahájením nejdříve od 1. 1. 2025. Zároveň je nezbytné splnit podmínku, že projekt bude ukončen nejpozději 31. 12. 2026.

6. Podání žádosti:
Žádost o nadační příspěvek lze podat výhradně prostřednictvím systému Grantys, do kterého je možno se registrovat na www.nokd-granty.cz.

7. Příklady nekomerčních investičních projektů:
• naučné stezky
• cyklostezky
• hřiště
• výsadby veřejné zeleně
• projekty zaměřené na péči a rozvoj kulturních či technických památek
• projekt, který je součástí většího investičního projektu
• apod.

Podrobné informace pro program „Nadace OKD obcím 2024“ jsou uvedeny v „Podmínkách grantového řízení“.

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012