Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Již po osmé jsme rozdali Ceny Nadace OKD

Již po osmé jsme rozdali Ceny Nadace OKD

23.11.2016

KARVINÁ (22. listopad 2016) - Nadace OKD předala ceny za nejlepší projekt roku v programu Pro region, Srdcaře a Osobnost neziskové sféry za uplynulý nadační rok.

„Tento rok jsme měli možnost být svědky dalších opravdu výjimečných projektů. Jsme rádi, že jsme součástí velké rodiny neziskového sektoru, kterou spojuje kvalitní spolupráce a vzájemná pomoc. Ale bez lidí, kteří za těmito projekty stojí, bychom nemohli dobře dělat svou práci a pomáhat v oblastech, kde je to potřebné. Myslím si, že všichni tihle lidé se srdcem na svém místě si zaslouží naše díky
a ocenění alespoň touto cestou. Je to v podstatě vyjádření našeho obdivu!“ říká Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.

Cenu za nejlepší projekt roku získal tým z Iniciativy Dokořán (ID), který svým projektem Dokořán pro region 2015 podporoval karvinskou kulturu prostřednictvím kulturních, zejména hudebních akcí. Kromě stávajících aktivit pro mladou a střední generaci ID rozšířila cílovou skupinu o starší občany. Během projektu se uskutečnilo mnoho akcí pro širokou veřejnost, které pomohly zvýšit úroveň kulturní atraktivity na Karvinsku. Proběhl také benefiční koncert, jehož výtěžek putoval na pomoc dětem. Organizace se neustále rozvíjí a podniká aktivity napříč generacemi. O tom, že kulturu v Karviné umí pozvednout na stále vyšší úroveň, svědčí i to, že cenu za projekt roku získali již podruhé. První ocenění si odnesli v roce 2011.

Nadace OKD ocenila i individuální „Osobnost neziskové sféry“. Tou se letos stala paní Jiřina Roubalová, předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Karviné. Do sdružení se dostala před 20 lety právě díky synům a tomu, že s manželem hledali informace, jak s dětmi kvalitněji žít. Děti se zde pomocí různých zájmových aktivit učí lépe zvládat jemnou motoriku, procvičují paměť, cvičí a hrají různé pohybové hry a osvojují si lepší sociální chování. Paní Jiřina chce předávat získané informace a být oporou rodinám s podobným osudem.

V neposlední řadě bylo potřeba ocenit i našeho Srdcaře roku, tedy člověka, který je zaměstnancem na plný úvazek v některé z dárcovských firem nadace a ve svém volném čase pomáhá v některém ze spolků či jiné neziskové organizaci (v naprosté většině případů bez nároku na odměnu). Letos si uznání odnesla Eva Janečková, která je od roku 2014 dobrovolnicí v klubu spolku Parkinson-Help. V organizaci se pravidelně schází s ostatními a procvičují společně jemnou motoriku.

Nadace OKD bez ohledu na současnou situaci zakladatelské společnosti OKD bude i nadále podporovat prospěšné neziskové projekty. Disponuje totiž vlastními finančními prostředky, které jsou na společnosti OKD, a.s. zcela nezávislé. Díky odpovědnému hospodaření v minulosti a úsporným opatřením proto může nadace přispívat i nadále neziskovým organizacím, ale i obcím a městům na smysluplné a potřebné projekty.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012