Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Polytechnikou hravě v MŠ K. Dvořáčka v Orlové

Polytechnikou hravě v MŠ K. Dvořáčka v Orlové

26.11.2020

Jak zajistit všestranný rozvoj dětí v dnešním technickém světe, který se stále zdokonaluje a vyvíjí? Polytechnickým vyučováním v Mateřské škole K. Dvořáčka v Orlové-Lutyni chtějí pedagogové docílit přirozených prožitkových a všestranných aktivit a zajistit činnosti, které využívají dětskou fantazii. Svůj příspěvek využili v rámci programu Pro region na nákup venkovních i vnitřních polytechnických boxů, stavebnic a pořízení ponků s nářadím.

"V rámci projektu se naše děti zúčastnily také exkurze na odborném učilišti Dakol, kde si rovněž mohly vyzkoušet práci přímo v dílnách, kde se jim věnovali učni a mistři odborného výcviku. Odměnou jim bylo vyrobení kostičky, hracích kostek nebo loutek," vysvětluje Jana Valošková, ředitelka MŠ.

Cílem projektu je rozvíjet manipulaci s hmatatelnými předměty, motoriku, zručnost, tvořivost a fantazii. Propojit pohybové aktivity a manuální činnost. Cílem také je vytvářet a fixovat u dětí správné pracovní návyky, posilovat zájem o technické obory a podporovat touhu tvořit. Děti se naučí využívat i netradičních materiálů a technik k jejich zpracování. 

"Díky projektu došlo v naší MŠ k rozšíření prožitkových a všestranných aktivit a jakmile pandemie Covid-19 dovolí, chceme v MŠ také zřídit zájmový kroužek polytechnické výchovy, který povedou rodiče a využijí při něm nové stavebnice, pomůcky a nářadí," dodala Valošková.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012