Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Podpora neziskových organizací v regionu pokračuje. Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy pro rok 2014

 Podpora neziskových organizací v regionu pokračuje. Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy pro rok 2014

7.1.2014

Ostrava (7. ledna 2014) – Jedna z největších firemních nadací v České republice podpoří i v nadcházejícím roce veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací, měst a obcí. Mezi projekty realizované v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město rozdělí prostřednictvím svých čtyř grantových programů 12 milionů korun. Peníze půjdou například na integraci hendikepovaných lidí do společnosti, na péči o seniory, děti, společenský život nebo životní prostředí. Žádosti budou přijímány do 14. února.


Nadace OKD vyhlásila své čtyři stěžejní grantové programy již poosmé. Spolu s dalšími speciálními programy a fondy tak v roce 2014 v regionu rozdělí téměř 20 milionů korun. „Díky úsporám z předchozích let můžeme i v době krize pokračovat v podpoře neziskových organizací. Peněz je sice méně než v předchozích letech, přesto jsem rádi, že stále můžeme pomáhat a podporovat dobré věci,“ vysvětluje ředitel nadace Martin Olša. „Uvědomujeme si odpovědnost za region, kde naše dárcovské firmy působí, a proto všechny prostředky poputují do hornického regionu,“ dodává.


Nadační podpora se tak soustředí pouze na projekty, které najdou cílovou skupinu v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. Právě v těchto oblastech totiž působí hlavní dárci nadace – společnost OKD a též firmy jako NWR, RPG Real Estate, AWT nebo Green Gas DPB. Stejně jako v předchozích letech bude podpořena především zdravotní a sociální oblast, zejména pak chráněné dílny, dále rozvoj kultury a regionálních tradic, volnočasové aktivity nebo obnova životního prostředí. Nadace zároveň pokračuje ve své jedinečné specializaci – podpoře organizací, které usilují o peníze z fondů Evropské unie.


Žádosti se do výzev přihlašují elektronicky pomocí systému Grantys (www.grantys.cz). O podpoře jednotlivých projektů rozhodne na doporučení odborné komise správní rada nadace, výsledky budou známy 22. dubna. Minimální výše podpory není omezena, maximální částky se odvíjejí podle typu grantového programu. Pro zdraví a Pro budoucnost nabízí až 500 000 Kč, Pro radost 250 000 Kč a v programu Pro Evropu je maximální možná výše příspěvku 100 000 Kč. Podrobnosti grantových výzev nadace zveřejnila na svém webu www.nadaceokd.cz.


Kromě aktuálně vyhlášených grantových výzev připravuje nadace také další aktivity. V rámci programu Srdcovka podpoří organizace, ve kterých aktivně působí zaměstnanci OKD i všech dárcovských firem nadace, prostřednictvím programu Sídliště žije zase pošle další finance na zlepšení života obyvatel sídlišť v cílové oblasti.

Základní informace o Nadaci OKD
• Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila přes 1600 projektů celkovou částkou 270 milionů korun.
• Ve svých základních programech (Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost, Pro Evropu) se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice.
• V roce 2012 vznikl nový program Sídliště žije, který se prostřednictvím podpory aktivit obyvatel zaměřuje na zlepšení života na sídlištích.
• V roce 2012 měl premiéru také program Srdcovka. V něm Nadace OKD podporuje organizace, ve kterých aktivně působí zaměstnanci OKD a dalších dárcovských firem nadace.
• Zřizovatelem a hlavním dárcem nadace je těžební společnost OKD. Mezi další dárce a partnery patří například společnosti New World Resources a Green Gas DPB i firmy ze skupin AWT a RPG RE.

 

Veronika Kusá
produkční a mluvčí Nadace OKD

telefon: 596 262 118
mobil: 725 133 515
e-mail: kusa@nadaceokd.cz

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012