Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Podpora Hornických tradic

Podpora Hornických tradic

10.2.2020

Základní myšlenkou podpory hornických tradic je udržování hornického ducha u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištění volného času pro hornické seniory a členy kroužku krojovaných horníků. Nadace OKD vám představí spolky, které každoročně podporuje. 

Prvním podporovaným spolkem je Spolek krojovaných horníků při obci Stonava. Tento spolek vznikl v roce 1914 pod názvem Stowarzyszenie Górnicze dla Stonawy i okolicy a v roce 2015 byl zaregistrován pod svým nynějším názvem. Cílem spolku je poukázat dnešní generaci a lidem v tomto kraji, že hornictví a jeho kultura k tomuto regionu patří. Spolek pořádal v roce 2019 tradiční, již VI. Skok přes kůži. Jedná se o starou hornickou tradici, při které byli přijímání do cechu havířského neboli hornického studenti báňských škol. Skoku se zúčastnilo celkem 185 členů spolků z celé České republiky, Polska, ale i Slovenska. Při této příležitosti proběhla sbírka pro Spolek svaté Barbory, která vynesla částku 25 tis. Kč. Foto 1 ; Foto 2 ; Foto 3

Dalším podporovaným spolkem je Kroužek krojovaných horníků Gabriela. Tato nezisková organizace je založena na principu udržování a zachování hornicko-kulturních tradic nejen v regionu, ale i mimo něj. Členové se účastní pietních aktů na počest zemřelých horníků při výkonu povolání, dále navštěvují nemocné členy spolku a jubilanty a v neposlední řadě pro své členy pořádají zájmové akce a zájezdy a také se účastňují pořádaných akcí jinými spolky jako Skok přes kůži, oslavy patronky horníků sv. Barbory aj. V roce 2019 čerpali nadační příspěvek na celoroční činnost spolku a také na relaxační zájezd do obce Řeka pro 24 nejaktivnějších členů spolku. Foto 1 ; Foto 2 ; Foto 3

Kroužek krojovaných horníků Barbora je spolek, jehož hlavním cílem je udržování hornických tradic, předávání kulturního dědictví v regionu a zajištění volného času pro hornické seniory, jak členům tak i nečlenům z celé Karviné a okolí. K dnešnímu dni spolek čítá 143 členů a to ve věku od 7 let do 97 let. Zúčastňují se různých hornických akcí, kde se prezentují v kostýmech permoníků, svaté Barbory a Svatého Prokopa, který je patronem kroužku již od roku 1927. V roce 2019 putoval nadační příspěvek na celoroční činnost spolku a to zejména na šití nových uniforem a výrobu propagačních materiálů spolku jako jsou trička a upomínkové předměty. Foto 1 ; Foto 2 ; Foto 3

Klub přátel hornického muzea v Ostravě je již 30 let aktivním spolkem, který sdružuje zájemce o hornictví a hornickou historii. Pravidelně organizují přednášky z historie oboru hornictví. V roce 2019 čerpali nadační příspěvek na 23. setkání hornických a hutnických měst a obcí konané v Jihlavě. Této tradiční akce se spolek zúčastňuje pravidelně od roku 1997 a reprezentují tím náš region. Foto 1 ; Foto 2 ; Foto 3

Posledním spolkem, který Nadace OKD podporuje je Koordinační výbor důchodců OS PHGN sdružuje organizace důchodců, které již dávno nemají podnik, při kterém vznikly a tudíž nemají žádný jiný zdroj příjmu, než vlastní členské příspěvky. I díky nadaci může pokračovat činnost hornických seniorů v klubech důchodců, kde udržují tyto tradice a stavovskou čest k hornickému povolání. V roce 2019 byl čerpán nadační příspěvek pro 16 organizací, které jej využívaly na akce a zájezdy, dárkové balíčky pro nemocné členy, ale také smuteční kytice pro zesnulé členy. Foto 1 ; Foto 2 ; Foto 3

My sami jsme mnohdy součástí různých akcí a jsme hrdí na to, že jsou tyto tradice nadací podporovány a nejsou tak zapomenuty pro další generace. 

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012