Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Neziskový Inkubátor bude spuštěn již brzy!

Neziskový Inkubátor bude spuštěn již brzy!

6.3.2017

Projektů má Nadace OKD několik, jeden z nich je i Neziskový Inkubátor II, který vypukne již letos s podporou České spořitelny.

Cílem projektu je zrealizovat vzdělávací program, jehož hlavním výstupem je zvýšení kvality řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Výstupem budou kurzy a školení pro pracovníky neziskových organizací, zaměřené především na oblast marketingu, personální a osobnostní rozvoje.

Úspěšný absolvent bude schopen efektivně řídit projekty neziskových organizací po stránce ekonomické i marketingové a získá základy osobnostního rozvoje (například zvládání stresu a jiné). Zlepší se tak udržitelnost neziskových organizací i jejich prezentace na veřejnosti.

Kdo vás bude školit?
V současné době jsme zadali výběrové řízení na dodavatele pro realizaci projektu. Dodavatel musí být nezisková organizace, která má bohaté zkušenosti se vzdělávacími projekty (tj.: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce a sdružení a spolky obcí).

Uzávěrka výběrového řízení: 13. 3. 2017

Podmínky výběrového řízení si můžete vyžádat u Ladislavy Polákové na e-mailu: polakova@nadaceokd.cz 

Kdy se budete moci přihlásit do kurzů?

Již brzy! Vše vám dáme vědět včas, hned jak vybereme vhodného školitele a dostaneme harmonogram všech kurzů a školení.

 

Tým Nadace OKD

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012