Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD rozdělila neziskovým organizacím a obcím 54 milionů korun

Nadace OKD rozdělila neziskovým organizacím a obcím 54 milionů korun

9.6.2011

OSTRAVA (8. června 2011) – Nadace OKD podpoří i letos neziskové organizace a obce, především v Moravskoslezském kraji. Ostatní regiony Česka ovšem zdaleka nevyjdou naprázdno. Správní rada nadace v úterý rozhodla o podpoře 281 projektů, mezi které rozdělí přibližně 53,9 milionu korun.

Největší pozornost věnovala nadace podpoře pracovní integrace hendikepovaných – chráněným dílnám a obdobným zařízením přidělila více než devět milionů korun. „Rok 2011 je kvůli hospodářské situaci, snižování státních dotací i legislativním změnám pro chráněné dílny velmi náročný, proto jsme se letos zaměřili právě na pracovní integraci hendikepovaných. Podpoříme stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky,“ vysvětlil letošní prioritu Nadace OKD její ředitel Jiří Suchánek.

V programu Pro zdraví, který se věnuje především podpoře zdravotních či sociálních služeb a integračních aktivit, podpoří Nadace OKD mimo jiné rovným milionem výstavbu domu pro pěstounskou rodinu v režii občanského sdružení FILADELFIE – Přístav Oldřichovice z Třince.

Nejvyšší pomoc v programu Pro radost, který se zaměřuje na podporu kulturních, sportovních
a vzdělávacích aktivit, získaly obec Stonava na uspořádání pátého ročníku pěvecké soutěže Stonavská Barborka a Divadlo loutek Ostrava na přípravu devátého mezinárodního festivalu Spectaculo Interesse. Obě organizace získají od Nadace OKD po 300 tisících korunách.

V programu Pro budoucnost, jehož cílem je především podpora životního prostředí v regionu a péče o kulturní památky, obdrží grant ve výši 800.000 Kč jedna z karvinských základních škol na projekt Ekoškola, 700.000 Kč získá ostravská zoo na rozšíření letos otevřené expozice Papua, která návštěvníkům přibližuje přírodu tichomořského ostrova Papua – Nová Guinea.

Ve specifickém programu Pro Evropu, jež přispívá organizacím na přípravu žádostí pro získání grantu z EU, podpořila nadace 24 organizací. Nejvyšší částku (300.000 Kč) obdrží Sdružení obcí Rýmařovska na přípravu projektové dokumentace cyklostezky z Malé Morávky do Valšov.

Nadace OKD vznikla v lednu 2008. Od té doby rozdělila přes 170 milionů korun na více než tisícovku veřejně prospěšných projektů. Zakladatelem Nadace OKD je černouhelná těžební společnost OKD, která dává nadaci každý rok jedno procento ze svého zisku. Mezi další dárce patří společnosti NWR, RPG RE, Green Gas, AWT a OKK Koksovny.

Vladislav Sobol

mluvčí Nadace OKD

telefon: 596 262 293
mobil:  725 595 417
e-mail:  vladislav.sobol@okd.cz

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012