Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD hledá organizace, které chtějí oživit moravskoslezská sídliště

 Nadace OKD hledá organizace, které chtějí oživit moravskoslezská sídliště

11.11.2013

Ostrava (11. listopad 2013) – Nadace OKD pokračuje ve svém úspěšném programu, jehož cílem je oživit veřejná prostranství na sídlištích a zároveň zlepšit sousedské vztahy v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava. Nově se mohou zapojit i menší města. Největší šanci na podporu mají neziskové organizace a obce, které přijdou se zajímavým nápadem a nabídnou přímé zapojení obyvatel. Uzávěrka je v pátek 13. prosince, další podrobnosti zveřejnila nadace na webu www.sidlistezije.cz.

Program Sídliště žije má ambiciózní cíle – zlepšit úroveň veřejných prostranství a zároveň mezilidské vztahy lidí žijících na sídlištích díky práci na společném projektu. Právě mezi lidmi má program velkou odezvu. „Záleží především na rozhodnutí místních obyvatel, co budou chtít společně vybudovat. Může to být například parčík, prostor pro venčení psů, volnočasový areál nebo klubovna pro maminky s dětmi,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

Aktivita Nadace OKD reaguje na oficiální statistiky, podle kterých bydlí každý třetí člověk v České republice na sídlišti, ve velkých městech na Ostravsku a Karvinsku dokonce tento podíl dosahuje až 90 procent. Anonymita sídlištních vnitrobloků přitom mnohým lidem přináší pocit apatie a rezignace. Právě společná práce na užitečném projektu může podle zkušeností ze světa i prvních tuzemských vlaštovek přinést do atmosféry života na sídlišti výrazné změny.

Nadace OKD program Sídliště žije odstartovala v roce 2012 a od té doby v něm podpořila už na deset projektů celkovou částkou přesahující 7,5 milionů korun. V současné době je již hotovo např. multifunkční hřiště a herní prvky ve vnitrobloku v Jablunkově, moderní celobetonový skatepark Ostravě Porubě, streetballové hřiště v Havířově-Šumbarku nebo beachvolejbalové hřiště s grilovištěm a herními prvky v zahradě Domova dětí a mládeže v Orlové. Další podpořené projekty jsou ve fázi realizace.

Do programu se mohou přihlásit občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, obce, církevní organizace a další subjekty, které nadaci předloží svůj projektový záměr. O podpořeném projektu rozhodne odborná komise ve dvoukolovém výběrovém řízení.

 

Veronika Kusá

produkční a mluvčí Nadace OKD

email: kusa@nadaceokd.cz

mobil: +420 725 133 515


Zajímavé sídlištní informace

Počty bytů a obyvatel žijících na sídlištích

S bydlením na sídlišti má zkušenost mnoho obyvatel ČR. Od roku 1953, kdy byl smontován první panelový dům[1] v tehdejším Československu, bylo postaveno více než 1 165 000 bytů, z toho na severní Moravě asi 237 000 bytů. Na sídlištích v současnosti bydlí asi jedna třetina obyvatel ČR (3 097 868 v roce 2001 podle ČSÚ), v Praze sídliště tvoří až 40 localhost bytového fondu. V Karviné žije na sídlištích cca 88 procent obyvatel.

Specifika panelových sídlišť v ČR

Česká panelová sídliště mají oproti těm evropským svá specifika – podíl sídlišť na bytovém fondu v celostátním měřítku je výrazně větší, než je tomu kdekoliv v západní Evropě. S českými panelovými sídlišti je spojována řada mýtů, ale doposud nemají charakter sociálního bydlení, jak je tomu v jiných státech na západ od našich hranic. Pro sídliště v ČR je totiž stále charakteristická pestrá socioekonomická struktura. Různorodé sociální skupiny a různé formy vlastnictví znamenají různé způsoby udržování bytového fondu, obecně lze ale vyvodit, že lidé do svých sídlištních bytů investují v podobě údržby a mnohdy nákladných úprav. Tento fakt byl posílen i procesem regenerace panelových sídlišť, jehož výsledkem měla být přeměna sídlišť ve víceúčelové územní celky, srovnatelné s klasickou městskou zástavbou. Závažnost jednotlivých problémů souvisí s obdobím výstavby sídliště, s jeho velikostí a umístěním v organismu města, ke kterému náleží.

Základní informace o Nadaci OKD

  • Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila na 1670 veřejně pospěšných projektů celkovou částkou 269 milionů korun. Zařadila se tím mezi největší nadace v České republice, přičemž významnou část financí (kolem 80 procent) rozděluje mezi kvalitní severomoravské projekty.
  • Ve svých programech se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice.
  • Zřizovatelem a hlavním dárcem nadace je těžební společnost OKD. Mezi další dárce a partnery patří například společnosti New World Resources, OKK Koksovny a GreenGas i firmy ze skupin AWT a RPG RE.

[1] První panelový dům byl postaven v Praze v Ďáblicích, ve stejném roce 1953 vznikl i pětipodlažní panelový dům ve Zlíně.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012