Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace OKD hledá nejlepší neziskový projekt a osobnost roku

12.8.2010

OSTRAVA (12. srpna 2010) – Nadace OKD, jejímž zřizovatelem je černouhelná těžební společnost OKD, vyhlásila druhý ročník soutěže o nejlepší neziskové projekty a osobnosti, kterým udělí Ceny Nadace OKD. „Veřejně prospěšné projekty neziskových organizací a lidé, kteří pomáhají ke zlepšení života ostatních, si zaslouží nejen finanční příspěvek na své aktivity ve formě grantu, ale také veřejné poděkování a úctu,“ vysvětlila předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová.

Nadační podporu loni získalo více než 200 projektů neziskovek v programech Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. Spolu s dalšími projekty z roku 2008, jež se realizovaly až o rok později, mohou usilovat o Cenu Nadace OKD, kterou získají autoři a realizátoři nejlepšího projektu v každém programu. „Byla by škoda, aby loňské aktivity zůstaly jen historií. Proto jsme se rozhodli ocenit nejlepší projekty, jež loni pomohly zpříjemnit život mnoha lidem na severu Moravy i v dalších regionech České republiky, a také výrazné osobnosti, které dávají práci v neziskovém sektoru kus svého života,“ vysvětlila Mašínová. Letos navíc nadace poprvé ocení novináře nebo vydavatele, který přispěl k popularizaci neziskového sektoru.

Zatímco v kategorii Projekt roku se o nominaci mohou ucházet jen aktivity podpořené hornickou nadací, kategorie Osobnost roku je volná. Nominaci do ní může poslat kdokoliv, činnost navržené osobnosti se přitom nemusí týkat nadačních projektů. „Lidé v neziskovém sektoru pracují hlavně srdcem, často zdarma nebo za symbolickou mzdu. Nečekají žádné famfáry, odměnou jim bývá vykonaná práce. Ale společnost by se bez jejich úsilí při péči o potřebné lidi a realizaci dalších užitečných aktivit neobešla, proto je důležité je ocenit a pomáhat jim,“ řekla Mašínová.

Vítěze jednotlivých kategorií vybere komise složená ze zástupců nadace, největších dárců, spolupracovníků, zástupců médií a respektovaných osobností, ale i řadových horníků. Porota bude posuzovat především pozitivní přínos projektu, jeho otevřenost, dlouhodobý efekt, způsob financování či prezentace na veřejnosti. Komise ale přihlédne také ke kvalitě a reputaci organizace samotné.

Neziskové organizace mohou nominovat své projekty i osobnosti písemně, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.nadaceokd.cz. Vítěze nadace ocení na slavnostním večeru v listopadu.

Vladislav Sobol

mluvčí Nadace OKD

telefon: 596 262 293
mobil: 725 595 417
e-mail: vladislav.sobol@okd.cz

Poznámky pro editory:

  • Přehled vítězů 1. ročníku Cen Nadace OKD

Osobnost roku:

Věra Strnadová za svou dlouholetou práci pro neslyšící. Věra Strnadová, čestná členka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, ztratila sluch v šesti letech a většinu svého dětství prožila v ústavech a dětských domovech. Přesto vystudovala univerzitu a na třech českých univerzitách přednášela. Realizovala mnoho projektů, které zlepšily život neslyšícím lidem. Mimo jiné prosadila zákonnou povinnost opatřovat filmy na DVD titulky a podílela se na přípravě koncepce zákona o komunikačních systémech pro neslyšící.

Projekt roku

Program pro Zdraví: Dům na půli cesty Heřmánek (Karviná)

Zařízení provozuje ostravské občanské sdružení Heřmánek. Jeho cílem je usnadnit opuštěným dětem přechod z dětských domovů do života v běžné společnosti.

Program Pro radost: Divadelní pouť bez bariér (Ostrava)

Cílem netradiční divadelní přehlídky, kterou organizuje ostravské Divadlo loutek, je setkávání hendikepovaných diváků širokého věkového spektra s divadelní tvorbou.

Program Pro budoucnost: Cesta životem bez bariér (Čáslav)

Stejnojmenné občanské sdružení usiluje o vybudování bezbariérových přístupů do škol a dalších institucí.

Program Pro Evropu: Život bez bariér (Nová Paka)

Občanské sdružení Život bez bariér jako první naplnilo podstatu grantového programu Pro Evropu - díky padesátitisícovému grantu Nadace OKD dosáhlo na téměř třicetimilionovou dotaci z fondů Evropské unie, kterou využije na vybudování centra pro hendikepované lidi a seniory v Podkrkonoší.

  • Základní informace o Nadaci OKD

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila zhruba 800 projektů celkovou částkou kolem 120 milionů korun. Zařadila se tím mezi největší nadace v České republice, přičemž významnou část financí (kolem 80 procent) rozděluje mezi kvalitní severomoravské projekty.

Ve svých čtyřech programech se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické tradice.

Zřizovatelem a hlavním dárcem nadace je těžební společnost OKD. Mezi další dárce a partnery patří například společnosti New World Resources, OKK Koksovny a GreenGas i firmy ze skupin AWT a RPG RE.

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012