Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Nadace letos podpoří region celkem 137 prospěšnými projekty

Nadace letos podpoří region celkem 137 prospěšnými projekty

1.3.2021

KARVINÁ (1. března 2021) - Nadace OKD podpoří 137 neziskových projektů v kraji. Dotaci poskytne také hornickým sirotkům ze Spolku svaté Barbory a nezapomíná taktéž na podporu Hornických tradic.

Žádostí v programu Pro region bylo celkem přijato 124, nadace podpoří 83 z nich. Projekty podpořené Nadací OKD v programu Pro region jsou zaměřeny především na oblasti sociální pomoci, kulturního rozvoje, volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale také na seniorské aktivity a podporu projektů spojených s rozvojem regionu.

V programu Srdcovka můžeme najít aktivní zaměstnance našich dárců – patroni projektu, kteří ve svém volném čase pomáhají mentálně postiženým nebo jsou vedoucími ve sboru dobrovolných hasičů, horolezců, skautů, vodáků a mnoho dalších a za to jim patří velký obdiv. „Celkem bylo přijato 57 žádostí a 47 z nich získalo naši podporu. Tradiční žadatelé, ale i noví srdcaři se letos zaměřovali spíše na nákup vybavení či zvelebování kluboven a zázemí, uvádí ředitelka Nadace OKD Karolína Preisingerová.“

Rovněž ctíme myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu v hornictví. Spolek svatá Barbora umožňuje dětem díky nadaci a dalším dárcům, které tato nešťastná událost potkala, dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do aktivního pracovního procesu. Kromě podpory vzdělávání je spolek rodinám oporou i při řešení dalších problémů a životních situací, navíc pořádá řadu oblíbených akcí a setkání.

Z dalších cílů Nadace OKD je zachovat hornicko–kulturní dědictví v rámci činnosti klubu hornických seniorů a příznivců hornictví. Zejména udržování hornických tradic u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištěni volného času pro hornické seniory a členů kroužku krojovaných horníků. Celkem bylo podpořeno 6 projektů, díky kterým se může přes 2 200 hornických seniorů setkávat v klubech, kde aktivně tráví svůj volný čas a vzpomínají na dobu, kdy byli ještě zaměstnanci hornické společnosti a tak vzájemně udržovat tradice, které jsou pro tento region typické. Jednotlivé kluby zajišťují pro své členy atraktivní program, který seniorům nabízí se sociálně začleňovat do komunity.

  • Podpořené projekty ve výzvě Pro region ZDE
  • Podpořené projekty ve výzvě Srdcovka ZDE

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012