Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Kostel v Orlové udržuje krok s dobou

Kostel v Orlové udržuje krok s dobou

26.11.2021

Naplnění duchovní potřeby lidí je pro Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Orlové prioritou, ale epidemiologická situace a opatření proti šíření nemoci Covid-19 ovlivňuje celý svět a i sbor byl donucen řešit situaci kolem omezení aktivit běžného způsobu života a zejména pak duchovní potřebu, která je nedílnou součástí každého člověka. 

Kostel proto neváhal přijmout výzvu a vstoupil do online prostoru, aby byl nablízku lidem, kteří o to stojí. Toto rozhodnutí s sebou přineslo prvotní investice a hlavně získání zkušeností. Díky nadační podpoře v programu Pro region, získal farní sbor finanční příspěvek na nákup audiovizuální techniky na online vysílání bohoslužeb nebo koncertů. Tyto živé přenosy jsou primárně určeny všem nemocným lidem, seniorům a veřejnosti, která má běžně v životě jiné handicapy zabraňující vstup do kostela. 

Kostel a zejména pastor Vladislav Szkandera spolu s pomocným personálem srdečně zve veřejnost ke sledování YouTube kanálu "Kostel pro všechny," jehož obsah je v současnosti velmi bohatý. Najdete zde archiv bohoslužeb, záznamy koncertů, seminářů a přednášek ze SAMu a také Slova naděje pro každý den.

Kostel pro všechny je na Facebooku!

Kostel pro všechny vysílá na YouTube!

Kostel pro všechny má svůj web!

Fotografie: web Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Orlové

 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012