Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Heřmánek není jen léčivá rostlina...

Heřmánek není jen léčivá rostlina...

15.2.2017

Mnoho lidí v dnešní době neví, že v České republice existují takzvané domy na půli cesty a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Chtěli bychom vám přiblížit, co je podstatou těchto zařízení a připomenout jejich potřebnost.

Domy na půli cesty slouží jako pobytová služba pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí dětské domovy a jiná podobná zařízení. Domy na půl cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný start do běžného života. V celé ČR je pouze 38 organizací poskytující tuto službu, a to i přesto, že jsou tolik potřebné. V Moravskoslezském kraji je jich 7 a jedním z nich jsou i domy, které provozuje spolek Heřmánek v Karviné.

Ubytovaní jsou zde mladí lidé, ale i maminky s dětmi. Heřmánek nabízí ubytování v 10 pokojích a ve 3 startovacích bytech (Karviná a Havířov). Maximálně je možné ubytovat 24 osob. Cílem je vést mladé lidi k samostatnému životu, zodpovědnosti za své chování, schopnosti zařizovat si své záležitosti, schopnost samostatně vést domácnost, motivaci k získání a udržení zaměstnání a mnoho jiného. Důležitá je opora, kterou díky službě lidé získají, pocit, že na to nejsou sami.

V Karviné poskytuje Heřmánek ještě službu pro děti od 3 do 18 let v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Toto zařízení je určeno každému dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je jeho život vážně ohrožen, bylo tělesně nebo duševně týrané, zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, jako je ubytování, zdravotní péče a psychologická a jiná nutná péče.

Tyto děti zde zůstávají po dobu nezbytně nutnou a cílem Heřmánku je, aby neztratili kontakt s rodinou, popř. s její fungující částí. Protože existuje pravděpodobnost, že situace v rodině se stabilizuje natolik, že se do ní dítě bude moci vrátit. A to aniž by bylo umístěno do zařízení ústavní výchovy (domovy ústavní péče, dětské domovy a jiná zařízení).

Nepodaří se nám zde popsat všechny činnosti, které lidé v Heřmánku pro děti a mladé lidi dělají, ale jsme rádi, že můžeme být těmi, kteří v loňském roce spolek podpořili a přispěli tak k tomu, aby tato málo známá a tolik potřebná zařízení nezanikla a fungovala stejně kvalitně jako doposud. 

Více informací o Heřmánku se dozvíte zde.

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012