Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

Děti rodičů, rodiče dětí

Děti rodičů, rodiče dětí

19.5.2021

Rozvod je složitý etický, právní a společenský problém, který se netýká pouze manželů, ale má obrovský vliv na jejich společné děti. Smyslem realizovaného projektu Akademického ústavu Karviná, z.s. je podpora rozvádějících nebo rozvedených rodičů, aby se co nejméně narušila vzájemná důvěra a vztahy a zejména, aby se minimalizoval negativní dopad na vývoj dětí. 

V době, kdy je spousta rodin zasažena omezeními spojenými s pandemií Covid-19, se problémy v rodinách prohlubují, vznikají komunikační bariéry, dochází ke zhoršení školního prospěchu v návaznosti na distanční výuku apod., bylo poradenství poskytováno individuálně při osobním kontaktu za přísných hygienických a bezpečnostních podmínek nebo distančně v podobě telefonických rozhovorů či elektronické pošty. V období rozvolnění vládních opatření byly realizovány worskhopy a tréninková pracoviště v azylových domech a také na ZŠ Družby. V klubu KOKR proběhly přípravy k asistovaným kontaktům a následně také mediace a individuální práce s rodiči dětí v rámci individuální podpory. Z důvodu opakovanému přerušení školní docházky a vzdělávání dětí v domácím prostředí, bylo zajištěno doučování, které využily děti z vytipovaných víceproblémových rodin.

Návštěvu této poradny využilo celkem 13 rodin, dalších 136 osob se zúčastnilo pořádaných workshopů a tréninkovýh pracovišť pro rodiče. Důležitým faktem je zejména bezplatnost těchto poskytovaných služeb. 

Dárci

Partneři

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012