Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Novinky

PORTAVITA už dávno není jen Šumbarák

PORTAVITA už dávno není jen Šumbarák

22.2.2017

V loňském roce jsme podpořili mnoho spolků a jedním z nich je i PORTAVITA. Tato neziskovka se zaměřuje především na komunitní práci v lokalitách, kde žijí osoby v nepříznivé sociální situaci, či přímo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Ve spolupráci s dalšími organizacemi se podílí také na poskytování sociálního bydlení, zajištění terénní práce a přístupu k sociálním službám.

Původně se celý spolek jmenoval Šumbarák a vznikl v roce 2012, na podzim 2015 se jeho aktivity rozšířily i mimo oblast Havířova a tím se změnil i název. Cílem celé organizace je ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, místními podnikateli, městskými institucemi a především samotnými obyvateli Šumbarku a jinými oblastmi uskutečňovat různé aktivity.

PORTAVITA pod sebou skrývá hned 5 pobočných spolků: Šumbarák, Orlovák – sociální bydlení, Stabilita, Zázemí a Komunitní centrum Archa.

V rámci spolupráce s naší nadací uspořádali v loňském roce 2. ročník akce s názvem Šumbarácký Mikuláš. Podstatou je předat dětem z této oblasti Mikulášské balíčky a vytvořit příjemné odpoledne na náměstí. Akce má samostatný doprovodný program ve formě vystoupení dětí a ostatních členů spolku, kteří se zároveň podílí na přípravě samotné akce. Na závěr se dostaví i Mikuláš, který dětem rozdá dárečky, a nakonec všichni společně rozsvítí Vánoční strom.

Projekt probíhá ve stejný den jako rozsvícení Vánočního stromu na hlavním náměstí v centru Havířova a my jsme rádi, že jsou v kraji lidé, kteří se nebojí dělat odvážná rozhodnutí a nezapomínají i na děti z těchto společností vyloučených oblastí.

Veškeré informace o spolku naleznete také zde

 

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012