Život má mít hloubku…

Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí.

více »  |  fotogalerie »

Granty

Pro Evropu

pro_evropu.gif

Dotace z fondů Evropské unie jsou pro mnoho neziskových organizací i obcí často nedosažitelné. Na zpracování žádosti nemají většinou finanční prostředky ani zkušenosti. Právě pro tento účel má Nadace OKD program Pro Evropu, díky němuž může zafinancovat těmto organizacím zpracování žádosti a také zvýšit vnitřní kapacitu organizací formou vzdělávání jejich zástupců.

 

Podporované aktivity:

  • Vytvoření studie proveditelnosti;
  • Zpracování finanční a ekonomické analýzy;
  • Vyplnění a podání žádosti o dotaci;
  • Pořízení dokumentace pro územní nebo stavební řízení dle požadavků dotačního programu;
  • Pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) včetně podkladových studií a analýz;
  • Vypracování marketingového průzkumu;
  • Vypracování analýzy potřeb;
  • Vzdělávání zaměstnanců žadatelů zaměřené na přípravu a řízení projektu.

Všechny dokumenty, které potřebujete pro získání grantu naleznete v sekci "Ke stažení" nebo zobrazíte klepnutím na tento odkaz.

Dárci

Nadace OKD, se sídlem Karviná, Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01
(1.patro)

© Nadace OKD 2012